INDUSTRI

– Kampflyene kan bli 90 milliarder kroner dyrere i drift

Norges nye kampfly kan få 90 milliarder mer i levetidskostnader enn tidligere anslått.
Norges nye kampfly kan få 90 milliarder mer i levetidskostnader enn tidligere anslått. Bilde: LOCKHEED MARTIN

Stortinget ble sist, i 2008, presentert for levetidskostnader på 145 milliarder kroner, men et referat fra et canadisk departement viser at regjeringen nå opererer med en langt høyere pris, skriver Aftenposten.no .

Høring

I en åpen høring i november svarte statssekretær Roger Ingebrigtsen og kontreadmiral Arne Røksund på spørsmål i den canadiske nasjonalforsamlingens forsvarskomité.

Røksunds svar på hvor mye Norge regnet med å betale i levetidskostnader, var ifølge avisen ordrett som følger:

– Levetidskostnadene vil bli, tror jeg, omtrent – dette er ikke offentlig ennå, så jeg må være forsiktig – 40 milliarder dollar over 30 år, sa Røksund.

Justeringer

Etter dagens kurs tilsvarer det omtrent 235 milliarder norske kroner. Ingebrigtsen forklarer det nye tallet med «tekniske justeringer».

– Det siste tallgrunnlaget som ble presentert for Stortinget var 145 milliarder, nåverdi, 2008-kroner. Tallet som Røksund presenterte var basert på overordnet teknisk justering av denne beregningen. Den tekniske justeringen omfatter valutaomregning, inflasjonsjustering fra 2008 til 2011-tall og omregning fra nåverdi til reelle kroner, sier Ingebrigtsen.

Han påpeker at det fortsatt ikke finnes noe endelig tall for F-35s levekostnader, og at det ikke er noe som tyder på at kostnadene vil bli høyere enn det som ble beregnet i 2008.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.