INDUSTRI

Industrien venter vekst

Industrilederne venter moderat vekst i tredje kvartal, melder Statistisk sentralbyrå.
Industrilederne venter moderat vekst i tredje kvartal, melder Statistisk sentralbyrå. Bilde: Mona Sprenger
Camilla Aadland
28. juli 2010 - 10:49

Norske industriledere venter moderat vekst i tredje kvartal. En av grunnen er utsikter til økt ordretilgang fra aktører på norsk sokkel.Mer ordrer

Statistisk sentralbyrås konjunkturbarometer for andre kvartal viser en svak økning i industriproduksjonen etter en lengre periode med stagnasjon.

Høyere ordretilgang fra eksportmarkedet forklarer denne utviklingen.Lavere priser

Men sysselsettingen fortsatte å falle, og det var negativ utvikling i markedsprisene.

Manglende etterspørsel og sterk konkurranse virket begrensende på produksjonen, melder SSB.Nedgangen bremset

Produsenter innen trelast- og trevareindustri, papir- og papirvareindustri, kjemisk råvareindustri og metallindustri melder om vekst i samlet produksjonsvolum i andre kvartal.

Sysselsettingen fortsatte å falle, men nedgangen viste klare tegn til å bremse opp i andre kvartal. Markedsprisene bedret seg også.Dårligere for noen

For produsenter innen maskinindustri, bygging av skip og oljeplattformer gikk produksjonsvolumet og sysselsettingen ned. Lavere ordrebeholdning som en følge av svikt i ordretilgangen var årsaken til dette.

Den svake etterspørselen gjenspeiles i markedsprisene, som gikk ned i andre kvartal.

Les mer om: