INDUSTRI

Industrien ønsker seg klimafond

VIL SIKRE INDUSTRIFREMTIDEN: Direktør Stein Lier-Hansen mener et klimatiltaksfond kan trygge norske industriarbeidsplasser.
VIL SIKRE INDUSTRIFREMTIDEN: Direktør Stein Lier-Hansen mener et klimatiltaksfond kan trygge norske industriarbeidsplasser. Bilde: Peder Qvale
Peder Qvale
22. des. 2011 - 07:16

Derfor har de tre aktørene har sendt et felles brev til statsminister Jens Stoltenberg for å be om at et slikt fond opprettes.

De skriver at fondet bør finansieres av inntektene fra olje- og gassvirksomheten og at det bør startes opp fort slik at arbeidet med reduksjonstiltak kan komme i gang så snart som mulig.

Mer byråkrati?

Andre fond som allerede har vært innført er svovel-, NOx- og aluminiumsfond. Direktør Stein Lier-Hansen er likevel ikke bekymret for at et helt nytt fond skal skape mer byråkrati.

– Erfaringene fra de andre fondene er at dette kan gjøres på en byråkratisk god måte. Vi ser ikke på dette som et problem. Det kan gjøres rasjonelt, sier han til Teknisk Ukeblad.

Trenger mye penger

Rasjonelt eller ei, et nytt fond krever betydelige mengder midler. I brevet som er sendt statsminister Stoltenberg står det følgende: «Klima-tiltaksfondet bør i en startfase ha en årlig beholdning som er tilstrekkelig til å realisere betydelige investeringer».

– Dette er noe vagt, Lier-Hansen?

– Vi sitter ikke med eksakt kunnskap på tiltakskostnader. Bedrifter kan komme med spennende prosjekter som man ikke vet prisen på. Det viktigste er å få regjering og storting med på dette først. Detaljene kan man diskutere senere, svarer han.

– Så de 500 millionene miljøteknologirådet stiller til disposisjon frem til 2013 er ikke nok?

– Det blir for lite uansett. Det er fordi det er forskjellige formål. Dette skal være et fond hvor man kan få investeringsstøtte til å gjøre store endringer i driften for å redusere utslipp. Det har en helt annen kostnadsdimensjon, sier Lier-Hansen.

Arbeidsplasser kan ryke

I brevet legger Norsk Industri, Industri Energi og Zero vekt på at reduksjonen av klimagassutslipp fra industrien i Norge skal reguleres av EUs kvotedirektiv fram til 2020.

De peker på at det er en reell fare for at produksjonen flyttes til land uten klimamål og klimatiltak fordi et globalt klimaregime ikke kommer på plass i overskuelig framtid.

Viktig

Derfor tror Lier-Hansen at fondet kan bli svært viktig.

– Et slikt fond vil være et virkemiddel som gir Norge muligheten til å gjennomføre realistiske utslippskutt av klimagasser, samtidig som vi bidrar til utvikling av en enda mer konkurransedyktig industri i fastlands-Norge, sier han.

Nærmere enighet om grønt klimafond

– Klimautslippene må ned før 2020

Norge i bakleksa på klima

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.