Høster av finanskrisetiltak

Høster av finanskrisetiltak
QUANTUM: I fjor lanserte DNV konseptet for nytt containerskip med nytt skrog og mindre behov for ballastvann. Bilde: DNV

Store og velrenommerte containerskipsrederier går nå til Det Norske Veritas for å klassifisere nye skip.

Det Norske Veritas har i løpet av de siste månedene fått flere nye kunder på containerskip enn de samlet fikk de tre foregående årene.

Konsernsjef Henrik O. Madsen er ikke tvil om hvorfor.

*** Local Caption *** Henrik O. Madsen, konsernsjef DNV.London, 6. desmeber 2010
Konsernsjef Henrik O. Madsen er ikke tvil om hvorfor. STOLT: Henrik O. Madsen ville ikke si opp eller permittere da finanskrisen rammet DNV. I stedet ga han ingeniørene frie tøyler og ba dem tenke nytt. Nå gir det resultater. Her fra tanskipspresentasjonen i London i desember i fjor. Tore Stensvold

– Vi benyttet finanskrisen til å slippe våre ingeniører fri til å tenke litt utenfor boksen. Det har gitt flere nye, tekniske løsninger, innovasjon og kompetanseøkning. Dermed er flere rederier blitt oppmerksomme på oss, sier Madsen til Teknisk Ukeblad.20 prosent spart

Ett av de synlige resultatene var et nytt containerskipskonsept, Quantum. Nye skrogformer som sparer drivstoff og som gir redusert behov for ballastvann er blant nyvinningene. Det har fått flere containerrederier til å se til DNV. Ett av dem er Seaspan.

Rederiet har bestilt syv containerskip på 10.000 TEU med helt ny design, og som vil ha 20 prosent lavere drivstofforbruk enn tilsvarende skip. I forhold til skipets lengde og bredde, er lastkapasiteten økt med 10 prosent.

Den nye skipsdesignen er utviklet i samarbeid mellom Seaspan, verftsgruppen Yangzijiang Shipbuilding Group, Marine Design and Research Institute of China (MARIC) og DNV.Tank og bulk neste

DNVs oppsiktsvekkende Quantum-konsept ble etterfulgt av et nytt tanskipskonsept rett før nyttår, Triality. Under Nor-Shipping viste DNV også et nytt bulkskip, ECO-Ship 2020, utviklet med det japanske verftet Oshima Shipbuilding Co.

– Sett i ettertid er det ikke tvil om at det var en riktig strategi å benytte ledige ressurser til å jobbe fram nye konsepter. Det var en viss risiko forbundet med det, men vi opplever at også tanskipsrederier og bulkrederier tar kontakt med oss på grunn av de nye konseptene, sier kommunikasjonsdirektør Aage Enghaug i DNV.Mål om dobling

Hittil i 2011 har DNV signert kontrakter for klassifisering av 30 nye containerskip. Det er dobbelt så mye som i treårsperioden 2008–2010. I tillegg inneholder kontraktene opsjoner.

– Innen containerskip har vi en markedsandel på litt under fem prosent. målet er å øke til 10 prosent av markedet for nye skip, sier kommunikasjonsdirektør Per Wiggo Richardsen ved DNVs London-kontor.

I tillegg til canadiske Seaspan, har NOL i Singapore signert 10 containerskip til DNV-klasse. Hvert av skipene er på 13.900 TEU og er de største DNV har klasset. DNV har ut over de to store rederiene, også fått kontrakt med noen mindre rederier, deriblant Metrostar i Hellas med fire skip med 3.300 TEU-kapasitet.

RASK FRAKT: Det nye containerskipet har plass til 10.000 TEU, men vil bruke 16-27 prosent mindre drivstoff enn tradisjonelle containerskip for 10.000 standrad-containere. Toppfart er 25 knop, mens optimal hastighet er 18-22.
RASK FRAKT: Det nye containerskipet har plass til 10.000 TEU, men vil bruke 16-27 prosent mindre drivstoff enn tradisjonelle containerskip for 10.000 standrad-containere. Toppfart er 25 knop, mens optimal hastighet er 18-22. DNV/Døhlie, Knut A

Mer last

Seaspan oppgir ikke lengde og bredde for sine 10.000 TEU-skip, men tilsvarende skip levert fra Samsung tidligere i år var 350 meter lange og 45 meter brede. Verdens hittil største containerskip, Maersk Emma-klassen på 15.500 TEU, er 397 meter lange og 53 meter brede.

Seaspan har en opsjonsavtale på bygging av ytterligere 18 skip av same type ved Yangzijiang Shipbuilding Group.

Rederiet og skipschartergruppen Seaspan har 60 skip i flåten. Selskapet har innført et treårsprogram for å få ned drivstofforbruk og utslipp, SAVER-programmet (Seaspan Action on Vessel Energy Reduction).

– De nye skipene SAVER 10.000 TEU viser vår filosofi i praksis med stadig å bli mer effektive og beholde posisjonen som et ledende selskap på innovative løsninger, sier direktør i Seaspan Ship Management, Peter Curtis, som setter pris på å samarbeide med DNV og verft som tenker i samme baner.Optimalt skrog vs. fart

Skipenes skrogform er optimalisert for hastigheter på 18–22 knop. Skipet kan gå i hele 25 knop dersom det kreves av kunden. Drivstofforbruket er redusert med 16–27 prosent i fartsspennet 18–22 knop, sammenlignet med nylig bestilte skip med samme lastkapasitet, men vanlig design.

– Vi er stolte av å ha vært med på å utvikle denne nye generasjonen av containerskip, sier Remi Eriksen, sjef for DNVs region Asia, Stillehavet og Midtøsten.

Les mer om: