INDUSTRI

Har sjøsatt Moses Lake

Bilde: Åserud, Lise

REC startet produksjon av solsilisium på den nye fabrikken i Moses Lake i USA i forrige uke, opplyser selskapet i en børsmelding.

Forventer avbrytelser

– Vi er fornøyd med å nå denne milepælen og at oppstarten av fabrikken har gått etter planen, sier direktør Erik Thorsen i REC i meldingen.

Han understreker igjen hvor kompleks oppgave det er å kjøre i gang en slik fabrikk.

– Derfor må vi regne med noen avbrytelser i en tidlig fase, sier REC-sjefen.

FBR-prosess

I Moses Lake lager REC superrent polykrystallinsk silisium – internasjonalt betegnet som Solar Grade Silicon (SGS) – i en patentert og kosteffektiv prosess de kaller FBR (Fluidized Bed Reactor).

I motsetning til den mer vanlige Siemens-reaktoren, der silisiumet i silangassen avsettes på staver, brukes små kuler (granulat) som samlet har over hundre ganger så stor overflate.

Rør

I slutten av 2008 meldte REC at det var oppdaget feil i noen stålrør på anlegget i Moses Lake. Det utsatte produksjonsstart i første omgang til januar.

Så viste det seg at omfanget av reparasjonene har vært dobbelt så stort som først antatt. Noe som utsatte produksjonsstarten til andre halvdel av mars. Den fristen har REC altså holdt.

Trøbbel utsetter ny REC-fabrikk

Les mer om: