OLJE OG GASS

Frakter med skip

Valhall er et oljefelt som ligger på ca. 70 meters vanndyp. Feltet ble opprinnelig bygd ut med tre innretninger. Valhall-komplekset består i dag av fem separate stålplattformer - én bolig-, én bore-og én produksjonsplattform, en vanninjeksjonsplattform samt én brønnhodeplattform. Plattformene er forbundet til hverandre med gangbroer. I tillegg har feltet to ubemannede flankeplattformer en i sør og en i nord, begge ca. 6km fra feltsenteret.
Valhall er et oljefelt som ligger på ca. 70 meters vanndyp. Feltet ble opprinnelig bygd ut med tre innretninger. Valhall-komplekset består i dag av fem separate stålplattformer - én bolig-, én bore-og én produksjonsplattform, en vanninjeksjonsplattform samt én brønnhodeplattform. Plattformene er forbundet til hverandre med gangbroer. I tillegg har feltet to ubemannede flankeplattformer en i sør og en i nord, begge ca. 6km fra feltsenteret. Illustrasjonsfoto: BP
Trond Gram
20. apr. 2010 - 16:03

Vulkanen på Island har også fått konsekvenser for oljevirksomheten, helikoptrene som frakter personell til og fra plattformene på norsk sokkel har stort sett stått på bakken.

I helgen tok BP i bruk en ny type kurv for å forflytte personell fra Ula og Valhall-plattformene og ned til båter.

– Vi gjennomførte i helgen skifte av mannskap på Ula og Valhall med båt. Dette var frivillig. Til Ula reiste et lite antall personer og 11 kom inn. Til Valhall reiste 25 personer ut og 36 personer kom inn, heter det i en melding fra BP.

– Forflytting i kurv

BP

Forflytningen fra skipet til installasjonen ble gjennomført med en såkalt Frog – en spesiell innretning som man sitter inni og blir heist opp til plattformdekket.

Ifølge Industri Energi er personellforflytning med båt og bruk av kran med personellkurv i utgangspunktet ikke tillatt. Det kan derimot gjennomføres med en del forutsetninger.

– Den viktigste forutsetningen er at dette skal være frivillig, sier HMS rådgiver i Industri Energi, Einar Ellingsen i en melding.

Onsdag skal forbundet i møte med Industri Energi der spørsmålet om alternativ transport skal drøftes.

Åpner for fravik

Sjøfartsdirektoratet har åpnet for å vurdere fravik på regelverket om sertifikatplikt for fartøyer, som innebærer at det, etter søknad og under gitte vilkår, vil kunne bli gitt anledning til å føre mer enn 12 passasjerer uten at det vil bli krav om sertifisering som passasjerskip.

Hvert enkelt rederi må i forkant søke Sjøfartsdirektoratet om fravik for de fartøy som er tenkt benyttet til transporten. Eventuelle tillatelser vil bli gitt med en begrenset varighet.

Petroleumstilsynet har vært i kontakt med alle operatører og redere på norsk sokkel og understreket ansvaret de har for å håndtere situasjonen ut fra en risikomessig betraktning.

– Nødvendige tiltak

– Nødvendige tiltak må vurderes og eventuelle tiltak iverksettes med tanke på at virksomheten skal drives på en risikomessig forsvarlig måte, samt at nødvendige tiltak kan bli iverksatt ved mulige fare- og ulykkessituasjoner, heter det i en melding på Petroleumstilsynets sine nettsider.

Tilsynet understreker at operatører og redere er vant til å håndtere værsituasjoner der hele eller deler av helikoptertrafikken er satt ut av operasjonell drift, for eksempel i perioder med tett tåke.

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.