INDUSTRI

Får LNG-kontrakt – gir professorat

MILJØSKIP: STX Norway Offshore Design har utviklet det LNG-drevne PSV 06 som Olympic bestiller fra STX med levering i 2012.
MILJØSKIP: STX Norway Offshore Design har utviklet det LNG-drevne PSV 06 som Olympic bestiller fra STX med levering i 2012.
Tore Stensvold
10. sep. 2010 - 07:23

Olympic Shipping har bestilt et LNG-drevet plattform forsyningsskip fra STX Norway Offshore. Design er også utført av STX.

Verftsgruppen og Olympic Shipping feirer kontrakten med å annonsere professorsponsoratet ved Høgskolen i Ålesund i fem år.

Professoratet skal brukes til langsiktig forskning for å fremme visjonen om skip med lavest mulig utslipp og enda lenger fram, 0-visjonen. Selskapene betaler seks millioner over fem år, og det utløser støttemidler fra staten.

STX og Olympic peker på at forskning og utvikling har medført at dagens moderne offshoreskip slipper ut 50 prosent mindre enn tilsvarende skip bygget for 10 år siden. Selskapene vil bringe dette arbeidet enda noen skritt lenger.

LNG-drevet

Olympic Shipping bestiller nå en ny type, PSV 06 LNG, som er utviklet av STX Norway Offshore Design i Ålesund. Skroget skal bygges ved STX-verftet Tulcea i Romania. Utrustningen skal skje på Aukra og levering er satt til første kvartal 2012.

Administrerende direktør i STX Norway Offshore, Roy Reite, setter pris på samarbeidet med Olympic Offshore.

– Vi er glade for at Olympic Shipping er tilbake med et nytt nybyggingsprosjekt hos oss. Vi ser frem til å jobbe sammen med Stig Remøy og hans team, og gleder oss over at Olympic har valgt vårt nye innovative miljøvennlige fartøy, sier Reite i en pressemelding.

LNG og nye kilder

I begrunnelsen for å sponse professorstillingen ved Høgskolen i Ålesund, framholder selskapene at utviklingen av skipene så langt bare er begynnelsen på en lang reise innen teknologiutvikling for å tilfredsstille fremtidens miljøkrav.

Trendene i energimarkedet viser at det bør utvikles nye løsninger som erstatter råoljebaserte brennstoffer.

Dette blir en kostbar reise som forskningsmiljø over hele verden arbeider intensivt med. Store nasjoner og konsern har enorme prosjekter på brenselceller og annen teknologi med mål å eliminere CO2 utslipp. Å bli best på denne arenaen vil kreve kapital, langsiktighet og tilgang på menneskelige ressurser, skriver de to selskapene.

Pådrivere

Både Olympic Shipping og STX Norway Offshore har de siste årene hatt fokus på miljø gjennom hele skipets livssyklus, fra design og byggefase til operasjonell drift av fartøyet.

Olympic har vist gjennom flere store prosjekt å være en pådriver for sikre og miljøvennlige operasjoner.

Hybride løsninger

– Vi tror at de største potensialene til videreutvikling nettopp ligger i nye maskinerisystemer og energikilder. Vi vil se hybridløsninger med diesel, gass og brenselceller, samt helt nye løsninger vi ikke kjenner i dag. Dette er løsninger som kan optimaliseres i ulike driftstilstander. Det vil si en vil kunne operere skipet optimalt ved ulike hastigheter, i stand-by, i havn, under underankerhandtering, DP osv, sier professor Hans Petter Hildre ved Høgskolen i Ålesund.

En viktig oppgave for dette professoratet blir å ta i bruk forskningsresultater fra forskningsmiljø og bedrifter fra hele verden og omsette dem til praktiske løsninger på skip. Ett av målene er å etablere et tett samarbeid med et ledende internasjonalt forskningsmiljø på området.

Professoratet vil derfor kunne bli delt mellom flere personer. Ifølge STX Offshore og Olympic Shipping vil dette bli viktig både for Høgskolen i Ålesund og den maritime industrien.

Les mer om: