INDUSTRI

Får godkjent ballastvannsystem

TILPASSINGSDYKTIG: Salgssjef for Nord-Europa, Arild Stavnheim i Wilhelmsen Ships Equipment og reaktoren i ballstvannsanlegget. Reaktorene kan kobles i rekke eller flere over hverandre og dermed tilpasses tilgjengelig plass i skipet.
TILPASSINGSDYKTIG: Salgssjef for Nord-Europa, Arild Stavnheim i Wilhelmsen Ships Equipment og reaktoren i ballstvannsanlegget. Reaktorene kan kobles i rekke eller flere over hverandre og dermed tilpasses tilgjengelig plass i skipet. Bilde: Tore Stensvold
Tore Stensvold
8. sep. 2010 - 07:18

Ballastvann-spredning:

  • Ballastvann er en av de viktigste årsakene til at fremmede arter introduseres i fremmede omgivelser.
  • Det er en alvorlig trussel for det biologiske mangfoldet i verdenshavene og sjøene.
  • Bare langs våre kyster er det påvist rundt 80 nye arter av plankton, tang og tare og marine dyr de siste 20 årene.
  • Oppblomstringen av den giftige Chatonellaalgen i Skagerrak og på Sørlandet i 2001 som drepte masse fisk i oppdrettsanlegg, var en introdusert art fra Stillehavet.

IMO-krav:

  • Den internasjonale skipsfartsorganisasjonens (IMO) fastsatte internasjonal konvensjon om håndtering av ballastvann i 2004.
  • Avtalen må ratifiseres av så mange land at de til sammen representerer 35 prosent av verdensflåten. Det mangler noen få land.
  • Målet er at alle skip fra og med 2016 skal ha ballastvannsystemer.
  • Norge er den nest største staten som har ratifisert konvensjonen.

SMM / HAMBURG: Dermed er det tre norske systemer med slik godkjenning.

Snart blir alle skip pålagt å installere systemer som tar livet alle organismer i ballastvannet. For budet skal hindre spredning av organismer som kan forstyrre den naturlige balansen i marint liv.

– Det var godt å få godkjennelsen, sier salgsdirektør for Nord-Europa, Arnstein Stavnheim i Wilhelmsen Ships Equipment (WSE) til Teknisk Ukeblad. Nyheten slippes på verdens største shippingmesse, SMM i Hamburg i dag.

Salgssjef for Nord-Europa, Arnstein Stavnheim i Wilhelmsen Ships Equipment og reaktoren i ballstvannsanlegget. Reaktorene kan kobles i rekke eller flere over hverandre og dermed tilpasses tilgjengelig plass i skipet.
– Det var godt å få godkjennelsen, sier salgsdirektør for Nord-Europa, Arnstein Stavnheim i Wilhelmsen Ships Equipment (WSE) til Teknisk Ukeblad. Nyheten slippes på verdens største shippingmesse, SMM i Hamburg i dag. ENDELIG: WSEs Unitor Ballast Water Treatment System er IMO-godkjent og salgssjef for Nord-Europa, Arild Stavnheim kan smile bredt. Tore Stensvold

Fullskala

Ballastvannsystemer som skal godkjennes av IMO, må gjennom omfattende tester over et par år, også fullskalatester. WSE var sikre på at de siste prøvene fra ballsttankene ville vise at teknologien fungerer.

Det siste halve året har et fullskalaanlegg blitt testet om bord på MV Toronto. Prøvene fra ballastvann ble sendt inn i juli. Nå i september kom IMO-papirene i retur med godkjentstempel.

Ordeboka fylles

WSE har allerede sikret se flere leveranser, blant annet til fire skip i Wilhelmsen-flåten som nå bygges i Korea.

– Systemet er skalerbart og kan dermed passe i så å si alle skipstyper og størrelser, sier Stavnheim.

– Vi har derfor ikke peilet oss inn på kun ett markedssegment, mener vil ta opp konkurransen over hele spekteret av størrelse, sier han.

Tankermarkedet

Norske Oceansaver har sikret seg et forsprang på levering av systemer til store tankskip. Ordreboka deres er allerede på 350 millioner kroner.

Norske Optimarin har et system som kan tilpasses fra små til større skip, men er ikke fokusert på tankskip. Selskapet har levert anlegg til ti skip.

Fire trinn

WSE-systemet Unitor Ballast Water Treatment System (UBWTS) er basert på behandling av inntaksvannet i en kombinasjon av fire teknikker.

Unitor Ballast Water Treatment System (Unitor BWTS) fra Wilhelmsen Ship Equipment kan leveres med kapasiteter fra 150 til 4.000 kubikkmeter i timen. Vannet renses på vei inn i ballasttankene med en kombinasjon av kavitasjon, sterilisering og fysisk separasjon.
WSE-systemet Unitor Ballast Water Treatment System (UBWTS) er basert på behandling av inntaksvannet i en kombinasjon av fire teknikker. REAKTOR: WSE-anleggets reaktor. Vannet renses på vei inn i ballasttankene med en kombinasjon av kavitasjon, sterilisering og fysisk separasjon. WW

I hovedsak består prosessen av kavitasjon, sterilisering og fysisk separasjon. I tillegg blir noe av vannet tilført ozon. Dermed skal ballastvannet være innfor de krav IMO setter.

Kapasitet

Anleggene kan ha kapasitet på mellom 150 og 4000 kubikkmeter pr. time. Trengs det enda høyere kapasitet, kan flere anlegg på 4.000 m3/hr kobles sammen. Kraftbehovet er på 45 kW for det største anlegget.

– Ozon-tilsettingen gjør at vi også kan ta knekken på organismer i brakkvann og ferskvann, sier Stavnheim.

Et automatisk styringssystem sørger for at dannelsen av sodium hypokloritt (NaClOl) og uttrekk av ozon skjer i riktig mengder. Levetiden på slitasjekomponenter er avhengig av riktig vedlikehold og drift.

– Vi legger vekt på at utstyret må være enkelt å bruke for mannskapet på skipene. Den kompetansen har vi lagt stor vekt på under utviklingen, sier Stavnheim.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.