INDUSTRI

Får drahjelp av designere

SUKSESS: FoU-direktør Skule Storheill i Norsk Designråd er svært fornøyd med at det kom inn hele 180 søknader til Design Pilot i fjor.
SUKSESS: FoU-direktør Skule Storheill i Norsk Designråd er svært fornøyd med at det kom inn hele 180 søknader til Design Pilot i fjor. Bilde: CAMILLA AADLAND
Camilla Aadland
24. mars 2010 - 08:00

Design Pilot

  • Design Pilot er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Designråd, Innovasjon Norge og Norges forskningsråd.
  • Det har som formål å gi økonomiske midler til virksomheter som ønsker å iverksette prosjekter basert på designdrevet innovasjonsmetodikk.
  • Gjennom økonomiske midler til idéutarbeidelse skal helt nye produkter, løsninger og tjenester skapes.
  • Programmet ble lansert i 2009 og har tildelt midler til 18 prosjekter.

Kilde: Norsk Designråd

Til sammen seks millioner kroner ble fordelt på 18 bedrifter, gjennom prosjektet Design Pilot, som Norsk Designråd står bak.

Provinor, som produserer oppdrifts- og fendringsprodukter fikk 250 000 kroner og startet opp et helt nytt prosjekt i januar.

– Pengene skal gå til designerbyrået vi har leid inn, forteller Ole Ragnar Korsbrekke.Får bedre løsninger

Målet er å utvikle et helt nytt fendringssystem for båter fra 40-50 fot og oppover.

Provinor har fått 250 000 til designhjelp og skal bruke pengene til å få frem et nytt fendringssystem for båter, forteller teknisk direktør Ole Ragnar Korsbrekke.
Målet er å utvikle et helt nytt fendringssystem for båter fra 40-50 fot og oppover. PROFF DESIGN: Provinor har fått 250 000 til designhjelp og skal bruke pengene til å få frem et nytt fendringssystem for båter, forteller teknisk direktør Ole Ragnar Korsbrekke.

– Vi har levert slike systemer til redningsbåter før og til hurtiggående båter i Forsvaret i andre land, men vi har sett at det er et marked for mer fleksible løsninger, sier Korsbrekke.

To personer fra Provinor samarbeider med to industridesignere fra Inventas om det nye systemet. Inventas har spesialisert seg på industriell produktutvikling og design.

– Vi begynner helt fra start og tenker annerledes og uavhengig av de produksjonsprosessene og materialene vi bruker i dag, sier Korsbrekke.

Provinor, som har 55 ansatte, hadde ikke hatt råd til å bruke designbyrå uten midlene fra Design Pilot.

– Det at vi bruker profesjonelle designere er veldig avgjørende for prosjektets resultat. De har en evne til å se dette fra forskjellige vinkler i kraft av deres fag. De snur og vender på løsninger, mens vi gjerne er mer forutintatt og tenker mer tradisjonelt. Ved å koble folk som kjenner produksjonsprosessen med kreative innovatører, får vi frem bedre løsninger, mener direktøren.

Tre av de andre bedriftene som har fått penger gjennom Design Pilot bruker også designere fra Inventas i sine prosjekter: Gurskøy, Wonderland og Grove Knutsen. De to første holder sine prosjekter hemmelig, mens stigeleverandør Grove Knutsen skal få hjelp til systemløsninger for økt arbeidsflyt.Mer interessant opplæring

Laerdal Medical skal bruke designpengene til en ny generasjon opplæringsprodukter for hjerte- og lungeredning.

– Vi jobber både med interne ressurser og bruker noen eksterne som har spisskompetanse på deler av prosjektet. Vi har en ganske stor intern designavdeling, sier leder for designavdelingen Mathias Molden i Laerdal Medical.

De eksterne designerne skal hjelpe til med å lage en digital prototype som skal kunne være med på brukertester. Planen er å teste prototypene i hjerte- og lungeredningsopplæring i april/mai.

– Prosjektet ville blitt gjennomført uansett, men pengene gir mulighet til et dristigere konseptstudium. Vi får testet mer spennende konsepter enn det vi ville tatt oss råd til uten midlene, sier Molden.

Målet er at hjerte- og lungeredningsopplæringen skal gi både bedre læring og bli mer interessant med det nye konseptet.Ny mulighet nå

180 bedrifter søkte om midler i fjorårets Design Pilot-runde. Etter en siling var det 70 søknader som ble vurdert som veldig bra.

– Vi er kjempefornøyd med responsen og det at det kom hele 180 søknader. Det var spesielt to ting som imponerte, både det store antallet søknader og den store bredden i bransjer som responderte, sier FoU-direktør Skule Storheill i Norsk Designråd.

Målet med prosjektet er å opparbeide seg kunnskap om designdrevet innovasjonsmetodikk, som igjen kan læres videre til andre bedrifter.

– Det som er viktig med denne tankegangen er at man går løs på idéfasen på en systematisk måte. Prosjektet skal bære preg av at ny informasjon om brukeren styrer idéutviklingen, dermed er det å studere brukerne helt sentralt. I tillegg skal man bruke designekspertise til å tolke det man får ut av undersøkelsen og søke å beskrive nye konsepter og ideer, sier Storheill.

En ny runde er i gang, med søknadsfrist i juni. Norsk Designråd skal i vår turnere ni byer for å fortelle om prosjektet.

Les mer om: