INDUSTRI

Eurofighter bryter med Norge

OVER HAVET: En av grunnene til at det har tatt så mange år å evaluere hva slags kampfly Norge må ha når F-16 fases ut om åtte år, er den enorme havsonen vi må kunne forsvare. Noe av den samme problemstillingen hadde UK da Eurofighter ble planlagt. Derfor har dette kampflyet - som det til nå er bygget 165 stykker av - to motorere og enorm rekkevidde selv med full last. Eurofighter var en av tre kandidater til nytt norsk kampfly. Nå erdet bare to igjen, om ikke Eurofihter ombestemmer seg.
OVER HAVET: En av grunnene til at det har tatt så mange år å evaluere hva slags kampfly Norge må ha når F-16 fases ut om åtte år, er den enorme havsonen vi må kunne forsvare. Noe av den samme problemstillingen hadde UK da Eurofighter ble planlagt. Derfor har dette kampflyet - som det til nå er bygget 165 stykker av - to motorere og enorm rekkevidde selv med full last. Eurofighter var en av tre kandidater til nytt norsk kampfly. Nå erdet bare to igjen, om ikke Eurofihter ombestemmer seg.

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) beklager at Eurofighter inntil videre trekker seg fra konkurransen om å levere nytt kampfly til Norge. Hun er ikke enig i påstanden om at Norge favoriserer det amerikanske flyet Joint Strike Fighter.

Norge har gjennom flere år forsøkt å holde alle de tre produsentene interessert fram mot en avgjørelse i 2008. Men 20. desember tok kampflysaken en ny og overraskende vending.

I et brev fra toppledelsen i Eurofighter-konsernet heter det at man er «ubekvem» med anskaffelsesprosessen og at kontakten med norske myndigheter inntil videre legges på is. Et likelydende brev er sendt til den danske regjering, som også er i markedet for nye kampfly.

De tre konkurrerende flyene er det amerikanske JSF, det svenske JAS Gripen og det felleseuropeiske Eurofighter. Kontraktsummen vil trolig ligge på 40 milliarder kroner, den største materiellanskaffelsen noen gang i Norge.

Ikke noe konkret

I brevet kan ikke Eurofighter-ledelsen vise til konkrete ankepunkter, men sier det er selskapets oppgave å vurdere prosessen og eventuelle investeringstap forløpende. Dette kan bety at konsernet frykter å tape konkurransen, og at det er lettere å komme seg ut av en slik situasjon ved å antyde favorisering enn å tape på målstreken om et snaut år.

Strøm-Erichsen sier at Norge fra første dag har ønsket konkurranse mellom likeverdige kandidater og at det er brukt betydelige ressurser for å vise at regjeringen vurderer alle de tre tilbyderne som seriøse. Regjeringen vil fatte en beslutning ut på høsten neste år.

– Kampflyprosjektet vil bli videreført med eller uten Eurofighter, sier forsvarsministeren. Den praktiske konsekvensen av Eurofighters utspill er at informasjonsutvekslingen stanser opp og at regjeringen holder tilbake penger som er bevilget til industrisamarbeid.

Irritasjon

Etter det NTB forstår er det betydelig irritasjon på regjeringshold overfor Eurofighters framgangsmåte. Brevet anses være et kalkulert utspill for å skape politisk press i de miljøer i både Norge og Danmark som synes de respektive regjeringer har bundet seg for tett til USA.

I brevet understreker Eurofighter-ledelsen at det ikke er snakk om et endelig brudd, men at forhandlingene inntil videre legges på is. Men andre ord, dersom norske myndigheter endrer konkurransevilkårene til Eurofighters fordel, kan konsernet komme tilbake til forhandlingsbordet.

Etter det NTB forstår er dette en lite aktuell problemstilling. Norge har overfor alle konkurrentene gjort det klart at anskaffelsesmodellene er ulike, og at den norske deltakelsen i utviklingen av JSF som betalende partner er grunnleggende annerledes enn gjenkjøpsavtalene som Gripen og Eurofighter må innfri.

I Stockholm sier informasjonssjef Owe Wagermark i Gripen International at svenskene ikke vil følge Eurofighter. Han deler heller synspunktene i brevet.

– Vi satser på at regjeringene i Norge og Danmark sørger for at dette går riktig for seg, sier Wagermark til TT. (©NTB)

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.