Dropper etterforskning mot Røkke-selskap

"Ulovlig stridende" kaller USA fangene i fengselet på Guantanamo Base på Cuba. Da Kværner i 1996 kjøpte Trafalagar House, fikk de med seg et selskap som leverte tjenester til USAs fengselsvesen og derigjennom også den tvilsomme anstalten på Guantanamo-basen.
"Ulovlig stridende" kaller USA fangene i fengselet på Guantanamo Base på Cuba. Da Kværner i 1996 kjøpte Trafalagar House, fikk de med seg et selskap som leverte tjenester til USAs fengselsvesen og derigjennom også den tvilsomme anstalten på Guantanamo-basen. (Bilde: Wkiki Commons)
  • Industri

Da Kjell Inge Røkke fikk kontrollen over Kværner i 2001, fulgte en fengselsnisse på lasset.

Kværner Prosess Services hadde en rammeavtale med amerikanske myndigheter om vedlikehold og service av fengsler, inklusive det omstridte fengselet på Guantanamo-basen.

Menneskerettigheter

I og med at Kværner Process Services hadde den tvilsomme ære av å jobbe på Guantanamo, ble selskapet ved dets eier Aker Kværner anmeldt.

Nå har norske myndigheter en gang for alle henlagt oppfordringen om å etterforske Aker Kværners arbeid på Guantanamo med tanke på mulige ulovligheter. Guantanamo-fengselet opererer i strid med internasjonal rett.

Ut av Cuba

Da Aker Kværner ble dannet i 2004, begynte det norske selskapet arbeidet for å avslutte oppdraget på Guantanamo. I 2005 var Aker Kværner ute av kontrakten og dermed Cuba-basen.

Aker Kværners konsernsjef Martinus Brandal sier i en pressemelding at Aker Kværner er tilfreds med at påtalemyndighetene nok en gang har besluttet at det ikke iverksettes etterforskning.

Nei i to instanser

I dag vedtok den sentrale påtalemyndighet å droppe etterforskning. Saken har tidligere blitt henlagt av Oslo politidistrikt og Oslo statsadvokatembete.

- Vi har hele tiden hevdet at det ikke er grunnlag for å mistenke et tidligere Kværner-selskap i USA for medvirkning til eventuelle straffbare forhold på marinebasen, sier konsernsjef Martinus Brandal i Aker Kværner.

Faktafeil

Han mener anmeldelsen er basert på feilaktig grunnlag.

- Det har vært fremsatt mange uriktige og udokumenterte påstander om dette avsluttede prosjektet. . Aker Kværner har vært opptatt av å samarbeide med påtalemyndighetene, og vi har hele veien aktivt bidratt til å avklare omstendighetene rundt dette prosjektet, sier Brandal.

Han sier at prosjektet, som et amerikansk datterselskap av Aker Kværner avsluttet på Guantanamo i 2005, flere ganger har blitt forsøkt fremstilt på en måte som ikke er basert på fakta.

Respekt og etikk

For et stort internasjonalt selskap som Aker Kværner er det viktig å bidra til å holde en debatt om bedrifters samfunnsansvar levende.

- Vi har gjennom denne saken blitt minnet om at temaet om menneskerettigheter er viktig for næringslivet å ha et aktivt forhold til, sier Brandal og fortsetter:

- Aker Kværner tar samfunnsansvar og etikk på alvor hver dag og vi er hele tiden opptatt av å oppnå forbedringer. På den måten er engasjementet til Amnesty og andre organisasjoner også en viktig vekker i hverdagen, sier konsernsjefen.

Kjenner ikke igjen

Aker Kværner har fra enkelte hold vært utsatt for beskyldninger om at Kværner Process Services Inc i USA medvirket til brudd på menneskerettigheter.

Påstandene bygger på en fremstilling av service- og vedlikeholdstjenester som ble utført på marinebasen i årene 1993-2005 som Aker Kværner ikke har kjent seg igjen i.

- Vi har flere ganger undersøkt påstander og spørsmål vi har mottatt, men Aker Kværner har ikke funnet grunnlag for mange av de påstandene vi har hørt, sier Brandal.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå