Brune fjellsider gir norsk teknologieksport

Brune fjellsider gir norsk teknologieksport
Abu Dhabi-aluminiumsverk med Alstom-teknologi for å fjerne fluor fra smelteverkets avgasser. Bilde: Alstom

Alstom i Norge:

  • Ca. 200 ansatte
  • Kontorer i Oslo, Lier og Trondheim
  • Omsetning 2010: 804 millioner kroner
  • Utvikler og selger miljøteknologiske løsninger, spesielt til smelteverk og kraftverk. Eksporterer 80 prosent av sin miljøteknologi.

To hovedprodukter innen miljøteknologi fra Alstom i Norge:

1. Posefilter for å fjerne hydrogenfluorid, gjenvinner fluor verdt 2,2 milliarder kroner årlig. Renseeffekt på 99,9 %. Totalt filterareal tilsvarer 515 fotballbaner. Poser, som også gjenvinnes, kan vare opp til 10 år.

2. Avsvovlingssystemer fra forbrenningseksos (SWFGD). Svoveldioksid fanges opp i sjøvann, som naturlig inneholder oppløst løst kalkstein. Denne kalken nøytraliserer svoveldioksiden. Alstom tilsetter mer sjøvann og luft i et vannbehandlingssystem, og løst svoveldioksid oksiderer til sulfat (SO4), en vanlig komponent i havsalt. Prosessen nyttiggjør seg av kjølevannet som allerede er tilgjengelig på kraftverket, og gir i motsetning til andre avsvovlingsprosesser ingen restprodukter

  • Alstom utvikler også teknologier for fangst av CO2. Skal teste en av Alstoms tre CO2-fangstteknologier (kjølt ammoniakk) på TCM (Test Center Mongstad) ved siden av Aker Clean Carbons amin-teknologi.
  • Alstom i Norge representerer selskapets på områdene vannkraft, vindkraft, kraftoverføring, samferdsel (tog og T-bane).
  • Alstom har til sammen 96.500 ansatte i 100 land. Omsatte i 2010 for totalt 20,9 milliarder euro (ca. 162 milliarder kroner)


Alstom i Norge soper nå inn kontrakter på mange hundre millioner kroner i Midtøsten. Det hadde de ikke gjort om ikke norske myndigheter og en gryende miljøbevissthet hadde reagert for mange år siden.

Brunt

På 60-tallet var vegetasjonen opp langs fjellsidene ovenfor Årdal og Sunndal Verk et brunt og trist syn. Skogen så ut som tannpirkere i døde omgivelser.

Utslippene fra aluminiumsverket drepte. Løsningen på problemet på 70-tallet la grunnlaget for det som nå er god butikk for Alstom i Norge.

Nå er også vegetasjonen ovenfor Årdal og rundt mange andre aluminiumsverk for lengst tilbake, frisk og fin.

Fluoridfjerning

Det var utslipp av store mengder fluorid fra produksjonen som skapte miljøproblemer. Fluor er et nødvendig innsatsmiddel, og det er dyrt.

Teknologien Alstom utviklet, sørger for gjenvinning av fluorider i et lukket system. Dermed er det vinn-vinn, både for miljøet, aluminiumsfabrikken og for Alstom.

Avsvovling

Da fisken la seg på rygg og døde i hopetall i sure, norske fjellvann, var årsaken blant annet luftbåren svovel fra industrien i Storbritannia og lengre sør.

Sur nedbør ble et kjent begrep. Selv om utslippene fra norsk industri var lave, begynte myndighetene med å sette krav her hjemme før vi kunne legge press på utenlandsk industri og kraftverk.

Dermed ble grunnlaget lagt for nok en miljøteknologi, svovelrensing av avgasser.

Svovel stammer fra blant annet varmekraftverk, smelteverk og raffinerier. Alstom har utviklet en sjøvannsteknologi (SWFGD) som ikke lager avfallsprodukter.

FILTER: Alstoms teknologi sørger for gjenvinning av fluorider som sparer Hydro Aluminium i Sunndal store beløp, og som sparer miljøet rundt for skadelige utslipp av fluorider.
FILTER: Alstoms teknologi sørger for gjenvinning av fluorider, som sparer Hydro Aluminium i Sunndal rundt for skadelige utslipp av fluorider. Alstom

Krav og samarbeid

– Det er ingen tvil om at norske myndigheter var tidlig ute med strenge utslippskrav, og som utfordret våre ingeniører, sier Arne Ellestad, administrerende direktør for Alstom Norway.

Han har vært med på utviklingen fra bedriften het Norsk Viftefabrikk. Han påpeker at samarbeidet med norsk aluminiumsindustri har vært – og er – helt avgjørende for utviklingen.

– Norsk pionérånd har skapt grunnlaget for en rekke teknologier og miljøprodukter fra oss. Hydro ligger foran myndighetskravene og utfordrer oss hele tida på forbedringer, sier Ellestad.

FARTSTID: Arne Ellestad, adm.dir Alstom Power Systems Norway, har vært med fra virksomheten het Norsk Viftefabrikk.
Får herje med eksos FARTSTID: Arne Ellestad, adm.dir Alstom Power Systems Norway, har vært med fra virksomheten het Norsk Viftefabrikk. Tore Stensvold

Får herje med eksos

Eric Staurset begynte i april som sjef for Alstom i Norge, Han kommer fra Elkem, og kjenner teknologiutviklingen fra kundesiden.

På vegne av Alstom setter han nå stor pris på det gode samarbeidet med Hydro og Alcoa (tidligere Elkem/AlcoaAlcoa).

– Det at vi får "herje fritt" med deres avgasser til testing, er avgjørende for vår suksess, sier Staurset.

FRA ELKEM: Eric Staurset har sittet på kundesiden av bordet. Han kom til Alstom fra Elkem i april i år, og har nå ansvar for aktivitetene i Norge.
Renser 99,9 prosent FRA ELKEM: Eric Staurset har sittet på kundesiden av bordet. Han kom til Alstom fra Elkem i april i år, og har nå ansvar for aktivitetene i Norge. Tore Stensvold

Renser 99,9 prosent

Rense- og gjenvinningsteknikken til Alstom fanger opp hydrogenfluorid fra smelteovnene og anodebakeriene ved aluminiumsverk.

Rensegraden er oppe i 99,9 prosent. Fluorid som fanges opp, resirkuleres.

Aluminiumsverket trenger minimalt med påfyll av nytt, dyrt råstoff. Et aluminiumsverk vil ha spart inn renseanlegget på tre-fire år.

MARKEDSLEDER: Hallstein Havåg, salgsdirektør  for avsvovlingssystemer i Alstom Power er fornøyd med 3/4 av markedet. Alstom i Norge nyter godt av franskmennenes salg av kraftverk.
Markedsledere MARKEDSLEDER: Hallstein Havåg, salgsdirektør for avsvovlingssystemer i Alstom Power er fornøyd med 3/4 av markedet. Alstom i Norge nyter godt av franskmennenes salg av kraftverk. Tore Stensvold

Markedsledere

Alstom har opp mot 50 prosent av markedet for såkalt tørr-renseanlegg, som brukes av alle aluminiumsverk.

Det norsk-franske selskapet har også solid fotfeste for sjøvannsavsvovling.

– Vi har levert ca. 100 anlegg. Vår nærmeste konkurrent har levert 10, sier Hallstein Havåg, salgssjef for denne avsvovlingsprosessen i Alstom.

RINGREV: Geir Wedde har jobbet med rensetknologien til Alstom i en årrekke. Nå leder han det strategiske arbeidet med teknologiutvikling. Han lover flere nyheter i tida framover.
Lever på ryktet RINGREV: Geir Wedde har jobbet med rensetknologien til Alstom i en årrekke. Nå leder han det strategiske arbeidet med teknologiutvikling. Han lover flere nyheter i tida framover. Tore Stensvold

Lever på ryktet

Han anslår markedsandelen til 75 prosent. – Vi lever på godt rykte for kvalitet og prosjektgjennomføring, sier Havåg. Selskapet leverer mye til Midtøsten, der det bygges store oljefyrte kraftverk.

– Utslippskravene er gitt av myndighetene og når kravene er til stede, er kraftverkene opptatt av å ha det mest moderne og effektive som finnes av miljøteknologi. Eierne av smelteverk og kraftverk går gjerne lengre enn myndighetskravene, sier Havåg.

FoU og finanskrise

Markedsposisjonen til Alstoms miljøprodukter blir ikke brukt som noen sovepute.

– Vi kan ikke hvile på laurbærene, sier Staurset.

– Selv om vi har vunnet kontrakter hittil i år på rundt 100 millioner euro (ca. 770 millioner kroner), må vi hele tiden utvikle produktene videre.

Det sørger Geir Wedde for. Han er ansvarlig for forskning og utvikling av miljøteknologi for aluminiumsverk for hele Alstom.

Da finanskrisen slo inn og aluminiumsprisene sank, ble det roligere dager for salgsavdelingen. Men for mange av Alstoms ingeniører, betydde det tid til mer forskning og mer utvikling.

Varmegjenvinning

– Vi har en del nye lanseringer i tida framover, sier Wedde og smiler hemmelighetsfullt.

Blant områdene Alstom, i likhet med mange andre bedrifter, ser nærmer på, er utnyttelse av spillvarme.

– Det ligger enormt potensial i energigjenvinning. Vi ser på både varmepumpeteknikk og andre måter å utnytte termisk energi, eller spillvarme. Det kommer flere produkter i dette segmentet, sier Wedde.

SKISSE: 3D-illustrasjon som viser et filter- og gjenvinningssystem for fluorider ved et aluminiumsverk.
– Det ligger enormt potensial i energigjenvinning. Vi ser på både varmepumpeteknikk og andre måter å utnytte termisk energi, eller spillvarme. Det kommer flere produkter i dette segmentet, sier Wedde. TØRT: Alstoms tørrfilter for fluorider. Eksosgassen må trekkes av balansert, av hensyn til smelteprosessen. Fluoridene, som er et viktig tilsatsmiddel i smelteprosessen, gjenvinnes, noe som sparer aluminiumsverket for store beløp. Alstom

Les mer om: