Bonus til alle

Ulsteinkonsernet feirer et godt fjorår med å utbetale bonus til alle ansatte.

Bonus til alle
FEST: Alle de ansatte i Ulsteinkonsernet i Norge får utdelt bonus for 2010. Geir Skjeret, Margit Nygjerde, Elisabeth Nytun Fredriksen og Anne Karin Nygjerde gledar seg over å få del av overskuddet. Bilde: Ulstein

Omsetning og resultat 2010 (2009-tall i parentes)

  • Driftsinntekter: 2,38 milliarder kroner (2009: 3,59 mrd. kr)
  • Driftsresultat: 354,0 millioner kroner (2009: 520,9 mill. kr)
  • Ordinært resultat før skatt: 367,87 millioner (2009: 518,01 mill. kr)
  • Ordrereserve ved årsskiftet: 2,3 mrd. kr.

Ulstein Group

  • 800 medarbeidere
  • Til stede i ni lan. Hovedkontor i Ulsteinvik på Sunnmøre.
  • Leverer produkter og tjenester innen skipsdesign og utstyrspakker til offshore supply, heavy offshore og nærskipsfart.
  • Aktivitet innen fire områder; Design & Solutions, Shipbuilding, Power & Control og Shipping.
  • Datterselskaper: Ulstein Verft AS, Ulstein Power & Control AS, Ulstein Design & Solutions AS, Ulstein International AS, Ulstein Belga Marine, Ulstein Marine Systems, Ulstein Middle East, Ulstein Sea of Solutions, Ulstein Es-CAD, Ulstein Poland, og Ulstein Shipping AS.

De ansatte i norske deler av konsernet får en bonus på mellom 20.000 og 55.000 kroner. Selskapet fikk et driftsresultat på 354 millioner kroner. Omsetningen var totalt på 2,4 milliarder kroner.

Konsernsjef Gunvor Ulstein er stolt over innsatsen til de ansatte.

– Vi har en arbeidsstyrke som evner å levere og som hver dag arbeider for at vi skal nå våre mål og oppfylle kundenes behov, sier Ulstein.

Levde på boomen

Resultater og omsetning er noe svakere enn jubelåret 2009, før finanskrisens virkning begynte å slå ut i den maritime klyngen. Verft og utstyrsleverandører hadde i 2009 og dels i 2010 store ordreserver fra kontraheringsboomen 2006–2008 å flyte på.

Ulstein opplyser at konsernet i fjor brukte 136 millioner kroner på forskning, innovasjon og utvikling.

Gunvor Ulstein understreker at konsernet skal fortsette med å være en pådriver for nyskaping og innovasjon:

– Sammen med våre medarbeidere og aktører i den maritime klyngen skal vi holde fram med å se etter muligheter og utvikle flere produkter og tjenester der konkurransekraft, miljø og innovasjon er i fokus, sier Ulstein i en pressemelding.

Selger design

Ulstein fortsetter suksessen med X-bow-designen. Hittil er 40 skip bygget eller bestilt med X-bow-design siden lanseringen på begynnelsen av forrige tiår. Ulstein har solgt 90 design siden 1999.

Ulstein tilbyr design- og utstyrsløsninger innen både offshore supply, heavy offshore (boreskip) og nærskipsfart, blant annet mindre containerskip.

Les mer om: