Banker inn kjemibudskapet

Banker inn kjemibudskapet
EMISSÆR: Professor Leiv Sydnes fra Universitetet i Bergen jobber iherdig for å snu folks oppfatning av kjemi som noe skittent og farlig. Bilde: Tore Stensvold

Mål for Kjemiåret 2011:

  • Øke barn og ungdoms interesse for faget, særlig knyttet til helse, utdanning og bærekraftig utvikling
  • Bedre forståelsen av kjemi som verktøy for problemløsning for de store globale utfordringene, og styrke fagets anerkjennelse i det norske samfunnet
  • Få fram den direkte sammenhengen mellom økt satsing på kjemisk vitenskap og muligheten for å finne kreative løsninger på verdens ressurs-, helse-, og miljøproblemer, og skape engasjement blant politikere og andre beslutningstakere om dette
  • Markere at det i 2011 er hundre år siden Marie Curie vant Nobelprisen i kjemi og dessuten hundreårsjubileum for Det internasjonale forbund av kjemiske selskaper – forløperen til IUPAC.

Aktiviteter

En rekke kjemiaktiviteter og arrangementer arrangeres rundt om i hele landet. Det blir blant annet kjemikonferanse i Tromsø, egen kjemistand i Spikersuppa under VM på ski i Oslo, Åpen dag på UiO, "Smaken av kjemi”-arrangement i Stavanger, og mye mer.

Forskerfabrikken arrangerer gratis kurs for lærere.

Kjemiåret arrangeres i samarbeid mellom Norsk Industri og Norsk Kjemisk Selskap og sponses av Tekna, en rekke bedrifter og offentlige organer.

Se program og les mer på www.kjemi.no

FN har utpekt dette året som Kjemiåret. Det skal merkes rundt om i Norges langstrakte land med en hel rekke arrangementer.

Den offisielle åpningen skjedde i ærverdige lokaler, Universitets Gamle Festsal i Oslo torsdag. Det var bare en forsiktig start. I løpet av året skal ethvert nes og bygd pepres med kunnskap om kjemiens vidunderlige verden.

Viser verden kjemi

– De lokale arrangementene rundt om i landet skal vise hvilken betydning kjemi har for oss alle, i hverdagen og til enhver tid, sa professor Einar Uggerud fra Universitetet i Oslo. Han har ledet en komité som har lagt slagplaner for å markere FN-året.

– Gjennom Kjemiåret 2011 skal vi få fram hva kjemi virkelig er, sa Uggerud.

Professor Leiv Sydnes fra Universitetet i Bergen jobber med å snu alle vrangforestillinger som eksisterer rundt kjemi.

ENDELIG: Professor Einar Uggerud fra Universitet i Oslo har jobbet medå forberede Kjemiåret 2011 i over ett og et halvt år.
ENDELIG: Professor Einar Uggerud fra Universitet i Oslo har jobbet medå forberede Kjemiåret 2011 i over ett og et halvt år. Tore Stensvold

Vrangforestillinger

– Jeg pleier å vise folk et bilde av en vakker blomstereng og spørre om dette har noe med kjemi å gjøre. Alle sier nei. Men, det er jo nettopp dette som er kjemi. Det er millioner av kjemiske forbindelser i det lille utsnittet av natur som vises på bildet, sa Sydnes.

Han tror kjemikerne har et stort pedagogisk problem med å vende folks oppfatning av kjemi som farlig og forurensende og knyttet til industri som ligner krigsskueplasser.

– Kjemi er nyttig, men det kan også være skremmende, sa Sydnes og erkjente at det er en lang vei å gå for å oppklare misforståelser.

– Kjemi er et dualistisk fag. Det er nyttig, og det kan være farlig. Derfor er fagutdanning inne kjemi så viktig. Kjemi er tilværelsens grunnlag. Industrien må utnytte den i pakt med naturen, sa Sydnes.

Eksempelets makt

Representantene fra industrien ga mange gode eksempler på kjemi som forutsetning for et grønt og miljøriktig næringsliv.

Administrerende direktør Stein Lier-Hansen la vekt på kjemi som et nødvendig fag for å finne løsninger på de problemer og utfordringer vi står overfor, både i forhold til miljø og å skaffe nok mat til den voksende befolkningen.

– Skal vi finne de gode løsningene, må vi bruke teknologi. Og grunnfaget er kjemi, enten vi skal øke jordas matproduksjon eller løse klima- og miljøutfordringer sa Lier-Hansen.

VIKTIG: Adm.dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri sponser Kjemiåret 2011 for å få fram betydning av faget for alt liv på jorda.
VIKTIG: Adm.dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri sponser Kjemiåret 2011 for å få fram betydning av faget for alt liv på jorda. Tore Stensvold

Tre erstatter olje

Forskningssjef Kristin Misund fra Borregaard fortale hvordan kjemi brukes på en grønn måte. Borregaard lager en hel rekke produkter med tømmer som råstoff.

– Alle våre produkter kan erstatte oljebaserte produkter, og er dermed et grønt alternativ, sier Misund.

Medisin

GE Healthcare er så langt fra en krigsskueplass som det kan tenkes. I Lindesnes har bedriften over 300 ansatte som produserer, forsker og utvikler medisinske produkter for bildediagnostikk. Mest kjent er kontrastvæske som gjør at legene kan se alle bløtorganer uten å operere.

Administrerende direktør Olaf Stalsberg viste hvordan de ulike kjemiske bestanddeler i ulike varianter kan være livsfarlige, ja direkte dødelige.

– Det gjelder å finne balansen, de rette kjemiske forbindelser og systemer. Det krever veldig gode kjemikunnskaper, poengterte Stalsberg.

Det var ingen av de ca. 70 frammøtte fra akademia, myndigheter og næringsliv i tvil om.

GODT LIKT: Professor og dekan Knut Fægri fra Universitete i Oslo kan fastslå at næringslivet liker kjemikandidatene som uteksamineres. Men kjemi har et ufortjent dårlig rykte, mener han.
GODT LIKT: Professor og dekan Knut Fægri fra Universitete i Oslo kan fastslå at næringslivet liker kjemikandidatene som uteksamineres. Men kjemi har et ufortjent dårlig rykte, mener han. Tore Stensvold

Les mer om: