INDUSTRI

Årdal lever: Betydelig overdrevet dødsbudskap

Hydro Aluminium, Årdal. Lene Navestad Solli leder av Technology and Competence og medlem av Aluminium Metals ledergruppe.
Hydro Aluminium, Årdal. Lene Navestad Solli leder av Technology and Competence og medlem av Aluminium Metals ledergruppe.
Ole K. Helgesen
20. sep. 2006 - 11:07

Dette er teknologisenteret

Teknologisenteret i Årdal har i dag totalt 60 ansatte og er lokalisert både i Øvre Årdal og på Årdalstangen, der 10 forskere jobber spesielt med karbonteknologi i nært samarbeid med Årdal Carbon. Dette er reslutatene:

  • Celleproduktiviteten er blitt 30 prosent bedre enn i 1983 ved hjelp av mange små justeringer (i samarbeid med verkene selv).
  • Forsert avsug forbedrer arbeidsmiljøet
  • Anodeskift kan utføres av én person
  • Har utviklet kjøleboks for brukte anoder
  • Redusert trafikken i produksjonshallen
  • Naturlig ventilasjon
  • Lukket alumina transport
  • Lukket lossing fra skip
  • Mindre støy

Jentene styrer i Årdal

Tradisjonelt sett har ikke kvinner vært sterkt representert i tungindustrien i Norge. Men ved aluminumsverket i Årdal utgjør kvinner rundt halvparten av ledergruppen.Wenche Agerup (Fabrikksjef), Lene Navestad Solli (leder av Technology and Competence)Kari Bjørg Måren (Personalsjef), Wenche Eldegard (Støperisjef PFA), Hanne Hoel Pedersen (Støperisjef Tya) og Bodil Madslien (fabrikksjef Årdal Carbon) gir ledergruppen ved verket til Hydro i Årdal en uvanlig høy kvinneandel.

–Etter år med målrettet arbeid utgjør kvinner en stadig større andel av den tilgjengelige kompetansen i industrien. Det er derfor naturlig og gledelig at dette etterhvert også reflekteres i ledergruppene våre, sier konserndirektør i Hydro, Torstein Dale Sjøtveit.

Oppstyret rundt nedleggelsen av det gamle søderberganlegget har skapt rekrutteringsproblemer for Hydro som satser stort i Årdal.

I Cappelens nye geografibok for videregående skole blir det slått fast at aluminiumsverket i Årdal er i ferd med å bli avviklet.

Ikke sjekket

Lærebokforfatterne har syndet grovt - de har ikke sjekket fakta om Hydros virksomhet i Årdal.

– Slike misoppfatninger om at alt legges ned møter vi hele tiden, sier Lene Navestad Solli, leder av Technology and Competence og medlem av Aluminium Metals ledergruppe.

Hun opplyser at det sterke mediefokuset rundt nedleggingen av Søderberglinjen har ført til at mange tror Hydro har lagt ned hele produksjonen.

- Men den ensidige framstillingen er fullstendig feil. Hydro har investert flere milliarder kroner her, senest 200 millioner i det nye teknologisenteret, sier Solli. Hun har fått ansvaret for Hydros tunge satsing på teknologiutvikling i Årdal.Rekrutteringsproblemer

Aluminiumsverket har problemer med å rekruttere kvalifisert arbeidskraft.

– Store deler av industrien har jo det samme problemet. Men det kraftige medieoppstyret om nedleggelser av arbeidsplasser har heller ikke hatt en positiv effekt. Derfor er det viktig for oss å vise at det fremdeles er liv i Årdal, sier Solli.

Hun understreker at det er generelt er mangel på folk med de rette kvalifikasjonene for denne typen arbeid.

– Det er avanserte saker vi driver med. Derfor stiller vi strenge krav til søkerne.Utvikler alu-verk i Qatar

Solli mener ikke at det nødvendigvis er et problem at teknologisenteret og aluminiumsverket ligger i et lite tettsted på vestlandet.

– Vi tilbyr en jobb med mange store utfordringer. For eksempel er vi med i utviklingen av et enormt aluminiumsverk i Qatar. Dette er et kjempeprosjekt som baserer seg på teknologi vi har utviklet.Satser 200 millioner på nytt testanlegg

Hydro investerer 200 millioner i et nytt forskningssenter. Framtidsrettet forskning skal gjøre Årdal mer attraktivt.

Det nye senteret skal blant annet utvikle neste generasjons elektrolyseteknologi som skal brukes både nasjonalt og internasjonalt.

– Vi opplever det som en sterk tillitserklæring når Hydro virkelig satser på teknologisenteret i Årdal. Dette er et stort investeringsprosjekt som vil bidra til at Hydro også i framtiden vil ligge i teten på teknologi for aluminiumsproduksjon, sier Lene Solli.Eget bruk

Hun forteller at målet er å finne løsninger for mer effektiv produksjon og lavere miljøutslipp.

– Først og fremst utvikler vi teknologi til eget bruk, men arbeidet vårt er også en viktig døråpner til investeringsprosjekter. For eksempel skal det planlagte verket i Qatar baseres på videreutvikling av teknologien i Sunndals-verket.Viktig satsing

57 personer, nærmere 70 prosent av Hydros personell innen teknologiutvikling for aluminiumsproduksjon, jobber ved testanlegget i Årdal. Utvidelsen vil gjøre Årdal enda viktigere for konsernet.

– Vi skal bruke de produksjonscellene vi allerede har til å teste og forbedre teknologi for dagens Hydro-verk og være referanse for det planlagte verket i Qatar. De nye cellene som skal bygges blir reservert til utvikling av ny elektrolyseteknologi. Det blir en spennende utfordring, sier SolliTradisjon for teknologiutvikling

Solli er overbevist om at Årdal er det riktige stedet å plassere forskningssenteret. – Årdal har en lang historie med offensiv og framtidsrettet teknologisatsing som det er viktig å dra nytte av. Dessuten må det understrekes at det er svært viktig å ha et verk ved siden av senteret. Det er svært hensiktsmessig å kunne gå rett inn i verket å prøve ut løsningene i praksis.Tar styringen selv

Hydro utvikler både software and hardware til prosesskontrollen selv. Ettersom en eventuell stans er ufattelig kostbar, finnes det ikke rom for feil.

–Arbeidet vårt er en kombinasjon av modellering, programmering og målinger. Siden vi hele tiden presser prosessen videre blir det en

større og større utfordring å holde prosessen under kontroll. Derfor blir modellene vi utvikler mer og mer avanserte, sier Tor Helge Vee i Hydro ToS.

Løsningene som har blitt utviklet i Årdal har blitt solgt til en rekke aktører internasjonalt.Les mer om: