INDUSTRI

Antallet skipsulykker øker

MØTE: Skip som kolliderer med kai utgjør den største økningen av skipsulykker med norskregistrerte fartøy første halvår 2009. ILLUSTRASJONSBILDE
MØTE: Skip som kolliderer med kai utgjør den største økningen av skipsulykker med norskregistrerte fartøy første halvår 2009. ILLUSTRASJONSBILDE Bilde: Tore Stensvold
Tore Stensvold
5. aug. 2009 - 06:46

Det ble registrert sju omkomne, fire savnete og 122 skadde i forbindelse med arbeids- og personulykker om bord på norske skip eller skip i norsk farvann første halvår.

Flere norske

I løpet av årets første seks måneder, var 98 norskregistrerte skip involvert i ulykker. Det er noen flere enn samme periode i 2008.

Med skipsulykker menes ulykker der skipet skades, blant annet brann, grunnstøting, kantring og kollisjon. Blant utenlandske skip er det en nedgang i antall ulykker.

Statistikken omfatter ikke Full City-forliset ved Langesund eller skipet som sank utenfor Koster i Sverige i forrige uke der seks personer antas omkommet.

For de norske skipene var det først og fremst ufrivillig hardt møte med kai som dominerte.

Nye rapporteringsrutiner

Statistikk fra Sjøfartsdirektoratet viser imidlertid at det totalt ble registrert 272 ulykker. Dette er en betydelig nedgang sammenlignet med tidligere år.

Årsaken er at terskelen for innrapportering er hevet. Dermed blir det færre innrapporteringer i forhold til 2008 og tallene blir ikke sammenlignbare.

Egen base

Sjøfartsdirektoratet mottar rapport om arbeids- og personulykker på norske skip og skipsulykker med norske skip. I tillegg registreres skipsulykker med utenlandsk skip i norsk farvann.

Alle registreringspliktige ulykker registreres i Sjøfartsdirektoratets ulykkesdatabase.

Intensiverer kontroll

Ifølge en pressemelding fra Sjøfartsdirektoratet, er det grunn til bekymring.

– Det er bekymringsfullt at antall ulykker fortsatt øker. Særlig urovekkende er økningen i antall kollisjoner med kai, spesielt innen fartøygruppen passasjerskip. Det er for så vidt positivt at antall grunnstøtinger ikke øker, men vi hadde forventet en reduksjon, sier avdelingsdirektør Bjørn Pedersen i Sjøfartsdirektoratet.

Plasserer ansvar

Det varsles om flere kontroller mot utsatte fartøygrupper i håp om å forebygge ulykker i større grad.

– Det er samtidig viktig å understreke at det er rederens ansvar å ivareta sikkerheten for skip og mannskap. Flere redere har fortsatt en jobb å gjøre i forhold til sikkerhetsarbeidet om bord, sier Pedersen.

Les mer om: