Alstom fanger sement-CO2

Alstom fanger sement-CO2
TESTER MER: Alstom vil teste to CO2-fangstteknologier ved Norcems sementfabrikk i Brevik. Fra før er også Aker Clean Carbon involvert. I høst avgjør Norcem om testsenteret blir bygget. Bilde: Norcem

Nylig skrev Teknisk Ukeblad at Aker Clean Carbon skal Tester unik CO2-fangst i Brevik .

Nå er også konkurrenten Alstom inne i varmen for å teste to ulike fangstteknologier ved Norges eneste sementfabrikant.

Testingen skal finne ut om den europeiske sementindustrien bør satse på CO2-fangst, og skjer i samarbeid med bransjens forskningssenter ECRA.

Dette er teknologien

Den ene teknologien Alstom satser på i Brevik er fangst ved hjelp av nedkjølt ammoniakk (CAP), som også er en av totalt tre teknologier som skal testes ut ved Teknologisenter Mongstad (TCM) som åpner til vinteren.

Alstom mener denne teknologien er påvist å være effektiv, og selskapet er nå inne i 15 aktive CO2-fangstprosjekter. I tillegg kan biprodukter fra prosessen brukes til gjødsel.

Den andre teknologien fra Alstom er regenerativ karbonsyklus (RCC) , som tar i bruk materialer fra sementproduksjonen til CO2-fangsten. I tillegg kommer det biprodukter som kan brukes inn i sementproduksjonen igjen. Altsom har et RCC-pilotanlegg ved Universitetet i tyske Darmstadt og en lignende prosess i Connecticut, USA.

Per Brevik i Norcem Brevik/Heidelberg Cement og Liv Monica Stubholt i Aker Clean Carbon. 6. juni 2011
, som tar i bruk materialer fra sementproduksjonen til CO2-fangsten. I tillegg kommer det biprodukter som kan brukes inn i sementproduksjonen igjen. Altsom har et RCC-pilotanlegg ved Universitetet i tyske Darmstadt og en lignende prosess i Connecticut, USA.OGSÅ INNE: Nylig ble Aker Clean Carbon ved Liv Monica Stubholt enige med Norcem ved Per Brevik om å samarbeide om planleggingen av et testsenter for CO2-fangst ved sementfabrikken i Brevik. Kjetil Malkenes Hovland

Fornøyd direktør

Norcem-direktør Per Brevik sa nylig til Teknisk Ukeblad at sementbransjen må gå foran og finne ut om CO2-fangst er teknisk og økonomisk gjennomførbart.

– Vi har allerede redusert CO2-utslippet per produsert tonn betydelig gjennom optimalisering i fabrikken og ved å bruke fornybart brensel. For å redusere utslippene ytterligere må vi gå inn på CO2-fangst. Vi er glade for støtten Gassnova SF har gitt til Norcem til dette studiet gjennom CLIMIT-programmet, sier Gunnar Syvertsen i HeidelbergCement Northern Europe i en pressemelding.

Utredningene om testsenteret skal være ferdige i oktober, og deretter vil Norcem bestemme om det blir et testsenter ved fabrikken.

– Industrien må lagre

Alstom mener det ikke er nok å fange CO2 ved kraftverk. Også industrien må gjøre sin del, mener de.

– For å redusere CO2-utslipp til et akseptabelt nivå må utslippene fra industrier som sement, jern og stål og aluminium håndteres i tillegg til den mer veletablerte CO2-fangsten knyttet til kraftverk, sier Philippe Joubert, som har tittelen Alstom Power President, ifølge pressemeldingen.

Han sier at energiforbruket skal reduseres ved å bruke overskuddsvarme fra sementfabrikken i fangstanlegget.

Les mer om: