FORUM

Indoktrinering om klima i ungdomsskolen

Rigmor SæthreRigmor Sæthre
9. mars 2009 - 12:53

I læreboka Tellus for 10. klasse i naturfag på ungdomsskolen er det et avsnitt om globale klimaendringer. Her gis det et svært ubalansert syn på klimaendringene, uten kritiske motforestillinger til IPCCs konklusjoner. Elevene blir fortalt:

Klimaendringer – globalt problem, lokale virkninger

«Du synes kanskje at det kan være ok å få det litt varmere her nord? Et varmere klima vil imidlertid gi «våtere og villere» vær. Klimaendringene – temperaturøkning og ekstremvær – vil påvirke naturforholdene verden rundt. Selv om økningen i utslipp av klimagasser stoppes umiddelbart, vil den globale oppvarmingen fortsette på grunn av tregheten i systemet. Prognosene i dag sier at det er vanskelig å unngå en temperaturøkning på nærmere to grader i globalt gjennomsnitt innen 2100».

Det er bra at forfatterne har fått med noe om de globale klimaendringene som pågår. Dermed gis elevene et utgangspunkt for å lære om og diskutere vårt globale klima. Det som imidlertid er problematisk er at det i teksten bare er den ene siden i debatten som slipper til – de som er enige i IPCCs konklusjoner.

Det etterlates et inntrykk av at det som står skrevet er det rådende syn, uten forbehold. Her serveres f.eks. «Et varmere klima vil også gi våtere og villere vær». Begrepet «villere vær» er spekulativt. Riktignok er det et språk elevene forstår, men det bygger opp under et «kriseregime».

Alt snakk om klimakrise er høyst diskutabelt. Dette burde komme frem i læreboka. Med uttrykket «Selv om økningen i utslipp av klimagasser stoppes...», har læreboka konkludert med at utslipp av gasser er årsaken til den globale oppvarmingen.

Ifølge IPCC er det riktignok overveiende sannsynlig at det er utslipp av menneskeskapt CO 2 som er hovedårsaken til den globale temperaturøkningen. Men dette er det stor vitenskapelig uenighet om.

Det foreligger ingen sikker dokumentasjon på at det er en sammenheng mellom økt CO 2 og økt global temperatur. Dermed er det heller ikke slått entydig fast at klimaendringene er menneskeskapte. Dette burde komme frem i læreboka

Teksten illustreres med IPCCs temperaturdiagram, som er basert på Hockey-kølle-modellen til Mann (http://www.cicero.uio.no/abc/klimaendringer.aspx#bm1). For det første er denne modellen meget omstridt, og den er utsatt for mye kritikk.

For det andre gir kurven, som beskriver temperaturen i perioden 1000–2100, det inntrykk at temperaturen nærmest vil komme til å stige rett til værs. Inntrykket ved bruken av denne grafen er at det går rett mot en klimakrise. Men, temperaturene etter 2000 er her tross alt bare teoretiske modellresultater fra IPCCs arbeid.

IPCCs konklusjoner blir møtt med mange kritiske merknader fra det vitenskapelige miljøet. Derfor blir det helt feil å benytte denne læreboka i undervisningen av klima i grunnskolen uten å nevne debatten.

Det er en stor utfordring for læreren å gi en balansert undervisning om klimaendringene, basert på læreboka Tellus 10. Forlaget bør foreta en revisjon av avsnittet om klima i neste utgave.

Erik Bye, Oslo

Dr. philos

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.