Impregnering ut

Impregneringsverkene skal kunne selge registrerte lagre av kreosotimpregnert virke frem til 1. juli 2002. Krom-arsenimpregnert virke kan selges frem til 1. september samme år. En egen lekeplassforskrift forbyr allerede bruk av kreosotholdig trevirke.

Forbudet skal ikke gjelde stolper til elektrisitets- og telefonmaster, autovern og brygger. (lh)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå