ARKIVNYHETER

Implenias hittil største jobb

Vegvesenet vil gi Implenia i oppdrag å drive Eikåstunnelen og tilstøtende veger. Trafikken blir sendt gjennom tunnelen høsten 2014. Ill.: Statens vegvesen
Vegvesenet vil gi Implenia i oppdrag å drive Eikåstunnelen og tilstøtende veger. Trafikken blir sendt gjennom tunnelen høsten 2014. Ill.: Statens vegvesen
7. feb. 2012 - 02:19

Arbeidet skal utføres på E 39 mellom Vågsbotn og Hylkje nord for Bergen sentrum. Her passerer det gjennomsnittlig 20 000 kjøretøyer hver dag, men vegen er ikke dimensjonert for en slik trafikk. Den har bare to felt, og det er ikke langt mellom avkjøringene.

E 39 har felles trasé med E 16 ut av sentrum i retning nord. På Vågsbotn skiller de to europavegene lag i en rundkjøring. Derfra fortsetter E 39 videre nordover rundt Vikaleitet hvor det er mange boliger som utsettes for støy fra gjennomgangstrafikken.2 x T 9,5

En 600 meter lang tunnel under Vikaleitet skal løse trafikkproblemene på E 39. Eikåstunnelen er navnet. Den får to løp, hvert av dem med T 9,5-profil. Prosjektet omfatter også 950 meter firefeltsveg i dagen og en 350 meter lang sone hvor vegen går inn fra fire til to felt. Rundkjøringen på Vågsbotn skal erstattes av en ny rundkjøring hvor to lokalveger møter europavegene. En rampe og en 300 meter lang viadukt skal lede gjennomgangstrafikken på E 39 utenom rundkjøringen.

Mer enn 300 millioner kroner for en slik jobb kan virke veldig høyt, men foreløpig er det ikke noe som tyder på kostnadssprekk. Krevende grunnforhold er en viktig årsak til at Vegvesenet regnet med dette prisnivået. På nordsiden av tunnelen går vegtraséen gjennom svært bløte masser. Her skal massene skiftes ut helt ned til 9 meters dybde.Sjeldne elvemuslinger

Konstruksjonene driver også kostnadene opp. I tillegg til den 300 meter lange viadukten skal det støpes portaler i begge ender av de to tunnelløpene. På sørsiden blir de nesten 100 meter lange. Total lengde på de fire portalene blir 247 meter. Entreprisen omfatter også tre korte bruer og en 25 meter lang kulvert under E 39.

En annen medvirkende årsak til prisnivået er en sjelden forekomst av elvemuslinger i Haukåsvassdraget som E 39 krysser. Muslingene er utrydningstruet, og Vegvesenet skal ta hensyn til dem både i anleggsperioden og når vegen blir ferdig. Et sedimentbasseng skal sørge for at avløpsvann ikke renner ut i vassdraget.Alt over statsbudsjettet

Som vanlig er når store vegprosjektet realiseres i bynære strøk, blir det mye omlegging av kabler og ledninger. Entreprisen omfatter også mye grøntarbeid.

Den som får kontrakten må gjøre seg ferdig innen 2. mai 2014. Vegen åpnes for trafikk høsten samme år.

Ny E 39 mellom Vågsbotn og Hylkje er prosjektert av Multiconsult. De totale utgiftene er beregnet til 477 millioner kroner. Beløpet dekkes over statsbudsjettet.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.