Immune sommersignaler

  • naturvitenskap

En seriøs undersøkelse av tre forskere fra Frankrike, Spania og Italia viste at de mest utholdende og spurtsterke svalene hadde et godt immunforsvar.

Fugler med blodparasitter kom sent tilbake fra overvintringen i Afrika, skriver Ingeniøren.