KRAFT

Ikke vannkraft som klimaprosjekt

FORTSATT IKKE GODKJENT: Vannkraftverket Dahuashui i Quingshui-elven, i Guizhou-provinsen sør i Kina, skal gi Norge klimakvoter for å slippe ut 195.000 tonn CO2 hvert år fra 2008 til 2012. Men først må vannkraftverket godkjennes som klimaprosjekt i FN.
FORTSATT IKKE GODKJENT: Vannkraftverket Dahuashui i Quingshui-elven, i Guizhou-provinsen sør i Kina, skal gi Norge klimakvoter for å slippe ut 195.000 tonn CO2 hvert år fra 2008 til 2012. Men først må vannkraftverket godkjennes som klimaprosjekt i FN. Bilde: NVE

Det er uenighet om store vannkraftprosjekter bør godkjennes som klimaprosjekt, og dermed telle med i nasjonale klimaregnskap.

Norges første klimakvoteprosjekt, vannkraftverket Dahuashui i Kina, er ennå ikke formelt godkjent som klimaprosjekt av Kyotoprotokollens godkjenningsorganer i FN.

Prosjektet ville neppe ha blitt godkjent av Storbritannia eller flere andre EU-land, skriver Dagens Næringsliv.

Ny godkjenning

Årsaken er at Storbritannia foreløpig ikke godkjenner store vannkraftverk som klimaprosjekt. Blant 532 ulike klimaprosjekt som hittil er godkjent av britene, finnes ingen store vannkraftverk.

For at Norges første klimaprosjekt skal kunne godkjennes i FN, må to land ha gitt sin godkjennelse til deltagelse i prosjektet.

Kina, som vertsland, har allerede godkjent vannkraftprosjektet. Etter planen skulle Storbritannia også godkjenne prosjektet, fordi Finansdepartementet handlet klimaprosjektet gjennom et britisk finansselskap.

Nå er imidlertid godkjenningsprosessen flyttet fra Storbritannia til det norske Miljøverndepartementet.

Følger ikke EU

EUs kvotedirektiv stiller spesielle krav til vannkraftprosjekter over 20 MW dersom de skal godkjennes som klimaprosjekter.

Flere land krever at dokumentasjonen skal skje etter retningslinjer i rapporten "Dammer og utvikling, et nytt rammeverk for beslutninger" utgitt av World Comission on Dams (WCD)". Britiske myndigheter har utviklet et verktøy for å godkjenne kraftverk etter disse retningslinjene.

Finansdepartementet har imidlertid ikke valgt å legge dette rammeverket til grunn. I stedet har de fått utarbeidet en vurdering fra en annen organisasjon, International Hydropower Association (IHA).

Uenig

Klimaforsker og kvoteekspert Axel Michaelova er tilknyttet en arbeidsgruppe for FNs godkjenningsorgan, og er sterkt uenig i Finansdepartementets holdning om at IHA leverer et bedre verktøy.

- World Comission on Dams er en uavhengig organisasjon. International Hydropower Association er vannkraftverkenes interesseorganisasjon. Det sier seg selv at det er forskjellig, sier Michaelova til DN.

Finansdepartementet vil imidlertid ikke gjøre flere grep for å kvalitetssikre vannkraftprosjektet i Kina. Heller ikke Miljøverndepartementet, som nå vurderer Dahuashui-prosjektet, vil bruke EUs kriterier, skriver avisen.

Venter på FN

- Vi avventer nå konklusjonen til FNs CDM Executive Board. Et avgjørende element i denne vurderingen er spørsmålet om prosjektet fører til reduserte utslipp av klimagasser, såkalt addisjonelt, sier statsekretær Geir Axelsen i en melding på Finansdepartementets hjemmesider.

Finansdepartementet har nylig opplyst overfor TU.no at de forventer at godkjenningen av vannkraftverket snart er klar.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.