KRAFT

– Ikke utsett Mongstad

FOR DYRT: Miljøorganisasjonen Zero mener StatoilHydro priser renseanlegget på Mongstad for høyt.
FOR DYRT: Miljøorganisasjonen Zero mener StatoilHydro priser renseanlegget på Mongstad for høyt. Bilde: Mona Sprenger
Camilla Aadland
11. feb. 2009 - 15:32

– Vi er overrasket over at StatoilHydro tar seg så god tid, sier Audun Rødningsby fra miljøorganisasjonen Zero til TU.no.

I StatoilHydros masterplan som ble lansert i dag, går det frem at rensingen kanskje ikke kommer på plass før 2018.

Ferdig teknologi

Derfor bør StatoilHydro gå for et alternativ basert på dagens tilgjengelige aminteknologi, altså alternativ 1 i masterplanen.

– Jeg forstår at rensing av crackeren kanskje gir grunn til å vente, fordi det er mer krevende teknologisk på grunn av avgassene. Men på gasskraftverket har teknologien vært ferdig lenge, sier Rødningsby til TU.no.

Forsinker det hele

Han mener at å utsette investeringsbeslutningen på Mongstad er å forsinke hele implementeringen av CO2-fangst internasjonalt.

– Det må fullskala-anlegg til for å få et teknologigjennombrudd for CO2-rensing, sier han.

For høy pris

StatoilHydro anslår at totalprisen for renseanleggene vil bli på 25 milliarder kroner. Zero mener dette er urimelig høyt.

– Vi er glad for at Gassnova som en uavhengig aktør kobles inn, og mener de bør overta gjennomføringen av hele prosjektet, sier Rødningsby.

– Hvorfor skulle StatoilHydro prise renseanlegget for høyt?

– Olje og gassbransjen gjør ting på en annen måte en annen industri. De har andre regnemåter, som ikke nødvendigvis er tilpasset CO2-fangst, sier Rødningsby.