DOKTORGRADER

Ikke-invasive studier av kreftsvulster

Studiene ved Universitetet i Oslo er gjort ved bruk av magnetisk resonans, MR-tomografi, og har involvert bruk av kontrastmidler av ulik molekylstørrelse. MR-tomografer installeres ved stadig flere norske sykehus og har stort potensiale som en ikke-invasiv metode innen kreftdiagnostikk.

Bjørnæs har blant annet studert parametre relatert til oksygentilførsel og transport av terapeutiske agens til kreftvev. Hun har målt blodstrøm og studert romlig variasjon i blodstrøm, avdekket en mulighet for å detektere dødt vev i svulster, studert i hvilken grad åreveggen hindrer transporten av molekyler av forskjellig størrelse og undersøkt hvor lett molekyler av forskjellig størrelse transporteres fra blodårene og ut til hele svulsten. Arbeidet er utført ved Avdeling for Biofysikk, Radiumhospitalet.

Les mer om: