PRODUKSJON

Ikke drømmekjøp

Norske Skog har overlevd slanekrprosessen i Norske Skog hittil. De ansatte føler seg sikre på at de har jobber i lang tid ennå.
Norske Skog har overlevd slanekrprosessen i Norske Skog hittil. De ansatte føler seg sikre på at de har jobber i lang tid ennå. Bilde: CAMILLA AADLAND
Ole K. Helgesen
6. feb. 2006 - 14:20

Dette er saken:

Petter Ellefsen, i Vekst i Grenland, har klaget nedleggelsen av Union fabrikker inn for Konkurransetilsynet fordi han mener Norske Skog får innkjøpsmonopol på tømmer. – Norske Skog kjøper 70 prosent av alt tømmeret i Norge. Dermed kan de påvirke prisnivået, noe som kan skape store problemer for det marginale skogbruket i allerede næringsfattige områder, ifølge Ellefsen. Derfor mener han at myndighetene må pålegge Norske Skog å selge Union.

Regjeringen har mulighet til å overprøve konkurransetilsynet dersom saken har stor prinsipiell eller samfunnsmessig betydning. – Regjeringen har tidligere pålagt salg av meierier og grepet inn overfor monopolsituasjoner i flytrafikken. Jeg kan ikke se hva som er forskjellen her, sier han.

Konkurransetilsynet behandler i disse dager en klage på at Norske Skog nærmest får monopol på kjøp av tømmer ved å nekte salg av Union.

Petter Ellefsen, spesialrådgiver i Vekst i Grenland er optimistisk, og han understreker at Regjeringen bør vente med å si at den er ferdig med Union-saken.

– Hvis Konkurransetilsynet forkaster klagen, vil den ankes til fornyingsministeren. Og i praksis betyr det at Regjeringen får den i fanget, sier Ellefsen.

Han viser til paragraf 13 i konkurranseloven som sier at Regjeringen i statsråd kan overprøve tilsynet dersom en sak har stor prinsipiell eller samfunnsmessig betydning.Tom fabrikk

Men mye tyder på at Konkurransetilsynets behandling har tatt for lang tid. 100 ansatte har allerede fått nytt arbeid, og 116 personer sikret videre arbeid i Norske Skog.

I tillegg er Norske Skog snart i gang med å flytte maskineriet til andre bedrifter innenfor konsernet.

– Er det egentlig noe igjen å kjøpe?

– Tiden løper fra oss, og jeg frykter at kua dør mens graset gror. Fabrikken og maskinene er ikke verdt noe uten menneskelig kompetanse. Men jeg vil understreke at Grenlandsområdet er det best egnede stedet for en treforedlingsfabrikk fordi vi har mye kompetanse innen prosessindustri, sier Ellefsen.Fremdeles interesserte

Investorene Petter Stordalen og Øystein Stray Spetalen la i sommer inn et bud på 100 millioner kroner for Union.

Og i begynnelsen av januar sa Stordalen til Dagsavisen: ”Union er en god og lønnsom bedrift med betydelig kompetanse.

Jeg tror det er fullt mulig å tjene penger på å investere i Skien. Skulle jeg bli spurt igjen, ville jeg stille opp.”Til Teknisk Ukeblad svarer Petter Stordalen litt mer ullent:

– Hvis vi blir invitert av Norske Skog, er vi fremdeles interessert.

Selv om det meste av kompetansen ved Union er borte?

– Hvis vi blir invitert av Norske Skog, er vi fremdeles interessert.

– Er det din eneste kommentar?

-Ja.

Les mer om: