Ikke alle tilbyr kurs

MER ALLSIDIG: Også i Norge går ingeniører i økende grad gjennom kurs som gir en helt annen utdanning enn den de opprinnelig tok. Og godt er det for næringsliv og etater. Slik kunnskapspåfylling har i følge Massachusetts Institute of Technology (MIT) vært svært vanlig i USA i mange år. FOTO:MIT
MER ALLSIDIG: Også i Norge går ingeniører i økende grad gjennom kurs som gir en helt annen utdanning enn den de opprinnelig tok. Og godt er det for næringsliv og etater. Slik kunnskapspåfylling har i følge Massachusetts Institute of Technology (MIT) vært svært vanlig i USA i mange år. FOTO:MIT (Bilde: ARKIV)

Men selv om det tekniske kurstilbudet i landet som gjennomsnitt er ganske tynt - fordi det sikkert gjenspeiler næringslivets egen evne og vilje til å etterutdanne sin tekniske arbeidskraft - er det er jo lite som hindrer en ingeniør i å ta annen etterutdanning.

Som Morten Stene ved Høgskolen i Nord-Trøndelag sier:-- Vi har ingen tekniske/fagspesifikke videreutdanningstilbud for ingeniører. Men både økonomi, it, språk, praktisk-pedagogisk utdanning og ledelse er videreutdanning som tas av mange med teknisk bakgrunn. Dette er litt av poenget: Det kreves mer av en ingeniør nå enn før, og alternative kurs er nødvendig.

Klikk deg inn!

Høgskolen i Buskerud har konsentrert seg på to felt: KEVIT - Kongsberg etter- og videreutdanning i informasjonsteknologi, og Fokus Ringerike. Sistnevnte tilbyr alle slags kurs i etter- og videreutdanning (EVU), og tilbyr skreddersøm for næringsliv og det offentlige. Sjekk deres kurstilbud.

I det hele tatt: Gå inn på utdanningsdepartementets hjemmeside under odin.no og klikk deg på Statlige høgskoler. Der finner du det meste.

For eksempel finner du at Høgskolen i Oslo har en kursliste så lang som så, mest innen byggteknikk og eiendomsforvaltning, men også en god del mer sære saker. Sjekk deres EVU-katalog. Gjøvik tilbyr et kurs som mange byggfolk og byutviklere helt sikkert trenger: Byggeskikk, estetikk og stedsforming. Sør-Trøndelag har det mest allsidige kursutvalget vi fant. Det spenner fra logistikk via kjemi og maskin til data, kjemi, materialteknikk og allmenne fag. Slå opp!

Tromsø i særstilling

Høgskolen i Tromsø har utviklet et EVU-tilbud beregnet på ingeniører, sivilingeniører og andre med tilsvarende realkompetanse. Dette er et samarbeid med blant annet NHO, Statoil, ENI Norge, NTNU, Høgskolen i Stavanger, Akvaplan NIVA og med finansiell støtte fra Troms Fylkeskommune , Ifølge Liv Cecilie Evenstad er målet klart: Nordnorske bedrifter skal få kompetanse som gjøre dem i stand til å ta mest mulig av kaka når det gjelder olje- og gassvirksomheten i Barentshavet. Dette gjelder både selve virksomheten og ringvirkningene av dem. Studiet er satt sammen av flere uavhengige moduler, slik som Introduksjon til petroleumsteknologi - 15 studiepoeng, drift og vedlikehold med kvalitetsstyring og HMS -15 stp, leveranser til petroleumsindustrien - hva kreves av sertifisering og hvordan er lover og regler angående leveranser til industrien - og hva kreves av ledelsen for leverandørene? -15 stp. Resultatene har ifølge skolen selv vært over all forventning. Så vel næringen som myndighetene har merket seg initiativet.

Mye bygging

Kursene er nok karakteristiske for dagens Norge: Lite industridrift, mye byggeteknikk og prosjektering. Svein Vikhals ved Høgskolen i Østfold sier for eksempel at de bl.a. tilbyr Prosjektledelse 1 ( 15 stp), Prosjektledelse 2 ( 15 stp), Vegplanlegging (6 stp), Dimensjonering av betongelementer ( 6 stp) og Nettbasert læring og undervisning ( 6 stp ). De har mer på nettsiden.

Høgskolen i Bergen har et temmelig omfattende tilbud i videre- og etterutdanning. Du må nesten klikke deg på og se selv (hib.no). Her noen smakebiter, også de viser den diversifisering i etterutdanningen som har vokst fram: Entreprenørskap 12 stp, prosesskjemi 10 stp, bedriftsøkonomi 6 stp, personaladministrasjon 6 stp, matematiske metoder 6 stp, rettelære 10 stp, og så videre.

Bergen tilbyr et spesialkurs også, blant mange: VHDL-koder. Kurset legger stor vekt på det som den svenske kurslederen kaller " area- och timingavvägningar/optimeringar av VHDL-kod. I kursen presenteras också olika metoder att konstruera effektivare styrlogikk för maskiner, datavägar mm. Vidare ingår hur man kan implementera DSP-funktionalitet i FPGAer samt ersätta 8/16-bitars µP med en FPGA." Ja, tenkte vi det ikke

Sjekk videre: Harstad og Narvik har mye å by på, Molde likeså. I Agder kan du nesten gå deg vill i tilbudene, Stavanger har faktisk mer enn oljefag, Telemark og Vestfold gir deg et vell av muligheter om du ikke er altfor streng på det tekniske. God sommer!

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå