ENERGI

IEA undervurderer veksten i sol- og vindkraft. – Resultatet er overinvestering i fossil energi

Det internasjonale energibyrået (IEA) har konsekvent spådd feil når det kommer til fornybar energi. Det viser TUs gjennomgang av offisiell statistikk.

Fornybare energikilder har vokst mye raskere enn hva IEA har anslått, viser gjennomgangen TU har gjort. De stiplede linjene viser anslagene som er fremmet på ulike tidspunkt. Den heltrukne linja er hvor mye solenergi som faktisk har vært tilgjengelig.
Fornybare energikilder har vokst mye raskere enn hva IEA har anslått, viser gjennomgangen TU har gjort. De stiplede linjene viser anslagene som er fremmet på ulike tidspunkt. Den heltrukne linja er hvor mye solenergi som faktisk har vært tilgjengelig. Illustrasjon: TU.no
Dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg. Abonnere for å få full tilgang til alt innhold.

Det skapte store overskrifter da IEA i midten av oktober anslo at verdens solenergi-kapasitet ville dobles innen 2025. Fra å ligge på litt over 600 gigawatt (GW) i dag, anslår IEA at verden vil ha over 1300 GW solenergi i 2025.

– Når kostnadene faller har vi enda større muligheter til å øke utbyggingen av solenergi, uttalte IEA-sjef Dr. Fatih Birol, da rapporten ble lagt fram 21. oktober.

Men nå møter IEA bred kritikk. Både norske og internasjonale eksperter mener IEA sine anslag er altfor pessimistiske.

– IEAs anslag forutsetter i praksis at veksten i solbransjen stopper helt opp. Det er det neppe grunnlag for å tro, sier Erik Sauar i Differ.

Les også

Har tatt konsekvent feil

Sauar har bred erfaring fra norsk solenergibransje. Han er styreformann og medstifter i Differ, administrerende direktør i Cenate og har bakgrunn som teknologisjef i REC. Nå mener han altså at IEA skyter bom, og han får bred støtte for kritikken.

– IEA har underestimert potensialet for fornybar energi i flere tiår, sier energiøkonom Claudia Kemfert, som er professor ved det tyske økonomiske forskningsinstituttet DIW, til Teknisk Ukeblad.

– Det er knapt noen institusjon som har et større misforhold i sine anslag for fornybar energi enn IEA, sier hun.

TU har gjennomgått IEAs anslag for vekst i fornybar energi de siste år, og sammenliknet med hvordan utviklingen faktisk har vært. Forskjellene er slående:

2024-anslaget ble nådd ni år tidligere

I 2010 anslo IEA at verden ville ha 180 GW med sol i 2024. Men det målet ble nådd allerede i januar 2015.

I 2018 anslo IEA i sitt såkalte New Policy Scenario, at det i årene 2019 til 2035 bare ville bli installert 90 GW sol i året. Allerede i 2018 passerte vi denne utbyggingstakten og nådde 99 GW installert solenergi på ett år.

I sine rapporter fra 2014, 2015 og 2016 anslo IEA konsekvent at utbyggingstakten for fornybar energi hadde nådd toppen. Både for solenergi og vindenergi mente IEA at man ville få en utflating av installasjonstakten.

I dag sitter vi med fasiten, og den viser noe helt annet. Utbygging av både solenergi og vindkraft har økt for hvert år som har gått.

I fjor ble det installert 40 prosent mer fornybar energi enn hva IEA spådde bare fire år tidligere.

Nå ser altså IEA ut til å gjøre samme feil igjen. For når IEA anslår at solenergien vil doble seg innen 2025 innebærer det nok en gang en utflating av utbyggingstakten, på 116 GW solenergi i året.

Sammenliknet med hva andre analysebyråer antyder, er anslagene oppsiktsvekkende lave.

Bloomberg New Energy Finance anslår eksempelvis at det allerede i år (2019) vil bli installert mellom 125 og 141 GW med solenergi på verdensbasis, altså langt over hva IEA anslår. SolarPower Europe anslår i sitt moderate scenario at det vil bli installert 128 GW med ny kapasitet i 2019, før veksten øker til 144 GW i 2020 og 158 GW i 2021.

Forecast International sin Power Web anslår at det vil bli installert 787 GW med ny solenergi i perioden 2019–2023.

Les også

DNV GL er mer optimistiske

Også norske DNV GL har andre tall enn IEA. Der IEA anslår 700 GW installert de neste 6 år, anslår DNV GL at det blir installert 960 GW bare i perioden 2020-2024, i tillegg til over 100 GW i 2019.

– Sol er allerede i dag den billigste formen for energi i store deler av verden, sier prosjektleder Sverre Alvik i DNV GL. Han vil ikke kritisere IEA sine anslag, men sier DNV GL bruker en annen metode enn IEA for å skape framskrivningene sine.

– Vi regner mer top-down, enn hva IEA gjør. Vi ser på hva verden trenger av ny kraft i årene som kommer og hva som er konkurransedyktig. Ser man på veldig korte horisonter, som 2019 og 2020, vil en slik modell ha svakheter. Da er det viktigere å kjenne til inngåtte kontrakter og avtaler. Men ser man 3–4 år fram i tid, er ikke lenger de eksisterende kontraktene like viktige. Da er det konkurransesituasjonen mellom energikildene som er avgjørende, sier han.

DNV GL anslår at det vil være installert 1770 GW med solenergi i verden, innen utgangen av 2024. Det er 500 GW mer enn hva IEA anslår. Solar Power Europe har ikke noe scenario for 2024, men anslår i sitt såkalte «medium-scenario» at det vil bli installert minst 880 GW med ny solenergi i årene 2019 til 2023.

Erik Sauar kritiserer IEA for å bruke store ord, uten å følge opp i anslagene sine.

– IEAs scenario ser altså på nytt ut til å være basert på at installasjonstakten ikke skal vokse de neste 5 årene, sier Sauar.

Solenergi fortsatt ung

– Det mest påfallende er at IEA bare snakker om at sektoren skal vokse. De bruker masse flotte adjektiver, mens kartene og dataene i rapporten deres viser at de for kanskje 10. gang tror veksten skal stoppe nå. Dersom de faktisk mener at solbransjen skal slutte å vokse, så må de i det minste argumentere for det, sier han.

Erik Sauar mener IEA konsekvent spår feil om solenergibransjen (Foto: privat).

Sauar peker på at solenergimarkedet fortsatt er ungt. Andelen solenergi ute i markedet er fortsatt på et moderat nivå, sier han og understreker at det er lite som tyder på at markedet nærmer seg metning totalt sett.

Dersom IEA skulle ta feil, er det ikke første gang de gjør det: I perioden 2002–2010 anslo IEA at andelen solenergi i verden ville ligge på et sted mellom 1 og 5 GW i 2015. Fasiten viste en ti ganger høyere installasjonstakt, altså 50 GW med solenergi i 2015.

Mens anslagene for vind og sol konsekvent undervurderes, er IEA svært optimistiske når det kommer til veksten i atomkraft.

I 2015 anslo IEA at atomkraften skulle vokse med 10 GW i året, og øke med 100 GW fram mot 2025, en vekstrate atomkraften enda ikke er i nærheten av. Samtidig anslo de at solenergi ville øke til 430 GW i 2020, mens solenergi i virkeligheten nådde 480 GW allerede ved utgangen av 2018.

Les også

– Fører til overinvestering i fossilt

Claudia Kemfert mener IEA sine feil viser at byrået er alt for tett knyttet til de tradisjonelle energikildene.

– Kostnadene for atomkraft, samt for karbonfangst og lagring blir systematisk undervurdert, mens kostnadene for fornybart blir systematisk overvurdert, sier hun.

– Jeg tror hovedgrunnen til at de har gjort feil historisk sett, er at de er bemannet av folk som kommer fra tradisjonelle energi- og kraftbransjer og ikke fra elektronikk og teknologiutvikling, sier Erik Sauar. Han tror de misvisende anslagene har negativ betydning.

– For 12–15 år siden var det slik at IEAs undervurdering av solenergi gjorde at solsektoren fikk mindre oppmerksomhet og dermed mindre kapital. Men den fasen er vi nok over nå. I dag mener jeg den største konsekvensen er at fossil energisektor overvurderer behovet for kull- olje og gass og dermed overinvesterer i leting etter nye ressurser, sier Sauar.

Han peker på at IEA også teller fornybar energi feil i forhold til fossile energiressurser, og mener dette bidrar til at fossil energi sin rolle i framtiden overvurderes.

– I praksis teller de slik at 3 terawattimer med sol- og vindenergi bare telles som 1 terawattime, mens de tradisjonelle energikildene som kull, olje og gass telles 1 til 1, sier han.

TU har forelagt kritikken som reises for IEA, men ikke fått svar.

Les også

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.