KRAFT

IEA: Solenergi kan bli energikilde nr. 1

Allerede i 2050.

Ifølge IEA er det Kina som vil lede an når det kommer til bruk av solceller og solcellepanel, etterfulgt av USA. Termisk solenergi kan på sin side vokse i USA, Afrika, India og Midt-Østen.
Ifølge IEA er det Kina som vil lede an når det kommer til bruk av solceller og solcellepanel, etterfulgt av USA. Termisk solenergi kan på sin side vokse i USA, Afrika, India og Midt-Østen. Bilde: Håkon Jacobsen
30. sep. 2014 - 10:55

Det internasjonale energibyrået IEA har foretatt en kraftig oppgradering av betydningen av solenergi i den framtidige energimiksen.

Solenergi kan bli verdens viktigste energikilde allerede i 2050, til tross for at solenergi fortsatt representerer under en prosent av installert kapasitet for kraftproduksjon verden over, ifølge energibyrået.

Årsaken er det eventyrlige prisfallet som fotovoltaiske solceller har vært gjenstand for de siste årene.

Teknologi-veikart

– Den raske kostnadsnedgangen på solcellemoduler og systemer de siste årene har åpnet for nye perspektiver for bruk av solenergi som en viktig kilde til elektrisitet de kommende år og tiår, sier IEAs-direktør Maria van der Hoeven i en melding.

I ferske såkalte veikart for teknologi vurderer IEA at fotovoltaiske solceller kan stå for 16 prosent av verdens energiproduksjon i 2050. Det er en solid oppjustering fra forrige veikart i 2010, da tallet var 11 prosent.

Termisk solenergi, som utnytter konsentrert solvarme fanget av speil og oppsamlingstårn (CSP), har ikke hatt de samme kostnadskuttene, og vil ifølge IEA fortsatt stå for elleve prosent av forsyningen i 2050. 

Hvis IEAs framtidsvisjon slår til kan solenergi være kilden til rundt 27 prosent av all energiproduksjon i 2050, og kutt i CO2-utslipp med opp mot 4 årlige gigatonn.

Kombinert kan de to energikildene stå for mer energiproduksjon andre enkeltstående energikilder, inkludert fossile energikilder, vindkraft, vannkraft og kjernekraft.

Til sammenligning står for eksempel kullkraft i dag for rundt 36 prosent av global elektrisitetsproduksjon, selv om bruken varierer kraftig fra region til region. I noen land, som Kina og Sør-Afrika, står kull for 80 prosent av energiproduksjonen.

Les også: Verdens største solvarme-kraftverk griller fugler i luften

IEAs framtidsvisjon forutsetter årlige investeringer på tilsammen 225 milliarder dollar. Håkon Jacobsen

Fortsatt priskutt

Ifølge energibyåret er det Kina som vil lede an når det kommer til bruk av solceller og solcellepanel, etterfulgt av USA. Termisk solenergi kan på sin side vokse i USA, Afrika, India og Midt-Østen.

Som med andre av IEAs teknologiveikart, identifiserer energibyrået potensialet for teknologiutvikling og nødvendige politiske og industrielle grep for å nå 2050-visjonen. Veikartene er dermed ikke å betrakte som en spådom om hvordan energimarkedet blir.

Van der Hoven presiserer at prisnedgangen på fotovoltaiske solceller må fortsette å gå ned, dersom opp mot 4.600 GW fotovoltaisk produksjonskapasitet skal bli en realitet i 2050.

Et sentralt budskap i publikasjonene er behovet for klare, pålitelige og konsistende signaler fra myndigheter som lager rammebetingelsene, som igjen kan redusere risikoen for investorer.

 

Les også: – Verden blir avhengig av «negative utslipps-teknologier»

Kapitalkrevende

IEAs framtidsvisjon forutsetter investeringer på tilsammen 225 milliarder dollar hvert eneste år.

– Begge teknologiene (PV og CSP) er svært kapitalkrevende, nesten alle utgifter må tas i forkant. Å senke kapitalkostnaden er derfor av vesentlig betydning for oppnå visjonen i disse veikartene, sier van der Hoeven.

– Begge teknologiene (PV og CSP) er svært kapitalkrevende, nesten alle utgifter må tas i forkant. Å senke kapitalkostnaden er derfor av vesentlig betydning for oppnå visjonen i disse veikartene, sier van der Hoeven. IEA

Veikartet forutsetter en gjennomsnittlig prisreduksjon på fotovoltaiske solceller på 25 prosent i 2020, 45 prosent i 2030 og hele 65 prosent i 2050.

Solenergi er allment tilgjengelig over hele verden og kan bidra til å redusere avhengigheten av å importere energi fra andre land, heter det i IEAs vurderinger.

Les også:

«Struping» av enkeltceller gjør solcellene mer effektive

Bygger verdens største flytende solkraftverk

Gjennomsiktig solcelle lager strøm av usynlig lys  

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.