NYHETER_BYGG

I vinden

Totalt yter de knapt 9600 turbinene 6400 megawatt. Tyske myndigheter regner med at det kommer anlegg som vil øke ytelsen med mer enn 2000 megawatt i løpet av året. Boomen skyldes en egen energilov som sikrer at overskuddskraft fra vindkraftverk bli solgt. Det er nå klart at denne nye loven ikke strider mot EUs strenge konkurranseregelverk. – Med denne utbyggingstakten kan vindkraft alene spare 20 millioner tonn utslipp karbondioksid innen 2005, som vil være en firedel av regjeringens mål om å redusere utslippene med 80 millioner tonn i perioden, sier president dr. Peter Ahmels i det tyske forbundet for vindenergi, Bundesverband WindEnergie (BWE). (js)

Les mer om: