ARBEIDSLIV

I Abels ånd

Foreningen vil dermed allerede fra første dag ha et sted mellom 250 og 300 medlemsbedrifter. Navnet Abelia har direkte tilknytning til innovativ kunnskap, en type kunnskap som vår store matematiker Nils Henrik Abel sto for.

Mangfold

Bedriftene representerer et bredt mangfold, med betydelige felles interesser og viktige fellestrekk. Viktige egenskaper er et stort antall nyetableringer og stor strukturell dynamikk, lav gjennomsnittsalder, høy utdannelse, høyt lønnsnivå, belønningssystemer basert på medeierskap, utradisjonelle arbeids- og organisasjonsformer.

Foreningen skal være en drivkraft i å utvikle kunnskapssamfunnet. Abelia får et særlig ansvar for å virkeliggjøre visjonen om Norge som kunnskapsnasjon.

De første arbeidsområdene foreningen vil konsentrere seg om, er å arbeide for økte investeringer i forskning og utvikling og utdanning, bedre tilgang til kvalifisert arbeidskraft, omstilling og fornyelse i offentlig sektor og norsk næringsliv, bedre skatte- og avgiftsmessige betingelser, samt rammebetingelser og nettverk som fremmer eksport og internasjonal konkurransedyktighet.

Styrke innovasjon

Abelia har som mål

– å oppnå gode og forutsigbare betingelser for lønnsomhet, vekst og utvikling hos medlemmene

– å styrke innovasjonstakten i Norge gjennom effektivt samspill mellom universiteter, høyskoler, FoU-institutter og næringslivet

– å posisjonere norsk næringsvirksomhet i det internasjonale kunnskapssamfunnet

– å synliggjøre næringens betydning overfor myndigheter og samfunn

yte god service og rådgivning til medlemmene

– å skape nettverk og samarbeidsfora for kompetanseutvikling og fornyelse

Les mer om: