Hydrogensamfunn på Island

  • samferdsel2

Norsk Hydro Electrolysers AS på Notodden har solgt den første offentlig tilgjengelige fyllestasjon for hydrogen til Island.

Utstyret ble skipet ut fra Fredrikstad og skal være klar til bruk i Reykjavik allerede den 24. april.

Island har ambisiøse planer om å bli det første landet i verden som realiserer hydrogensamfunnet, som mange mener vil avløse dagen hydrokarbonsamfunn.

Island har nok energi i form av vannkraft og geotermisk energi, men mangler en kjemisk energibærer som kan brukes av fiskeflåten og innen transport.

Det islandske målet er å basere alle sin energibruk på fornybare kilder innen 2030.

Fyllestasjonen er en del av EU-prosjektet ECTOS og settes opp i samarbeid med Shell på Island.

Prosjektet omfatter også tre hydrogendrevne busser som skal bygges av DaimlerCrysler og som skal settes inn i vanlig passasjertrafikk innen to år.