SAMFERDSEL

Hydrogenbiler

Brenselceller drevet på hydrogen har gjort store fremskritt de senere årene. Det gir null utslipp fra bilen, men hydrogenproduksjonen skjer selvsagt ikke uten utslipp og risiko. I stedet for olje, er det gass som er primærenergikilden.

Prøveprosjekt

Economic Development Board of Singapore undertegnet i begynnelsen av måneden en avtale med DaimlerChrysler om å prøve biler med brenselceller som går på hydrogen. Dette er under et program for Singapore Initiative in Energy Technology (Sinergy). En kan vanskelig finne et bedre forsøkssted enn Singapore. Bystaten har et transportsystem for fire millioner mennesker hvor offentlig transport og veisystemer er balansert med kontroll av antall kjøretøyer, elektronisk veiprising og billig kollektivtransport for å sikre flyt i trafikken til ethvert tidspunkt. For å vinne ytterligere erfaring med brenselceller for hydrogen skal det fra neste år drives stasjonære elproduksjonsanlegg. Under Sinergy, hvor Singapore vil sette inn over NOK én milliard, skal bilprodusenter, forskningsinstitutter, infrastrukturleverandører, systemleverandører og sluttbrukere bringes sammen for å utvikle og utprøve hydrogenbrenselceller.

BMW vil allerede neste år teste i Singapore en større flåte av biler drevet med hydrogen. Men i motsetning til sine tyske konkurrenter, vil de mate hydrogen inn i en modifisert forbrenningsmotor. BMW hevder det er en enklere og billigere løsning enn brenselceller, og det vil gi bilføreren den samme kjøreopplevelse som med dagens bil.

Gasstransport

Hvordan skal Singapore, som ikke har noen primær energiressurs, sikre seg hydrogen? Innledningsvis er det ikke sannsynlig at man ønsker å legge opp en lang og komplisert forsyningskjede. Hydrogen kan skaffes ved å leie inn elektrolysører – for eksempel norskproduserte – for produksjon i de periodene av døgnet og uken hvor den singaporeanske elkraftbørsen har lave priser. Men utvikler det seg et større marked for hydrogen, må det etableres reformere for konvertering av naturgass som kommer i rørledninger fra Indonesia og Malaysia.

Landet kan også forsynes med metanol produsert på naturgass. Metanol kan transporteres enkelt og billig i vanlige tankskip. For at det skal være en konkurransedyktig energibærer, må metanol produseres i gassprovinser som ligger avsides og ikke kan nå noe stort marked ved bruk av gassledninger, men må bruke den kapitalintensive veien om LNG. I løpet av dette tiåret kan det utvikles et betydelig transportmarked for hydrogen. Et aktivt norsk engasjement i et forskningstungt pilotprosjekt i Singapore kan være verdt å vurdere.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.