ENERGI

Hydrogen-teknologi i Japan

Japan har konkrete mål med sine store satsinger innen hydrogenteknologi.

Innen 2010 skal det rulle 50.000 brenselcelledrevne kjøretøy i landet. Det skal også produseres 2,1 GWh elektrisk energi fra stasjonære brenselcellekraftverk.

Ti år deretter er det planlagt fem millioner kjøretøy og 10 GWh elproduksjon. Dette er noen opplysninger spesialrådgiver Solvar N. Klokk, Enova, kommer med etter en studietur i Japan tidligere i år.

Den var arrangert av Norges eksportråd, hvor representanter for Statoil, Det Norske Veritas, Institutt for Energiteknikk, Norges forskningsråd, Statoil, Universitetet i Oslo og Enova SF deltok.

I 2003 bruker Japan over 1,8 milliarder norske kroner på hydrogenteknologi. I tillegg til disse offentlige midlene kommer omfattende egenfinansiering fra industrien.

Sikker lagring

For at «nullutslippsbilen» skal kunne realiseres, må det utvikles en effektiv og sikker lagring av hydrogen. Målet er at hver bil skal ha plass til fem kilo hydrogen ¿ og dette skal rekke til 500 kilometers kjøring. Men komprimeringen er energikrevende. Og fem kilo komprimert til 350 bar tar likevel opp 175 liter.

:Hydrogen kan også lagres som nedkjølt væske under -253 grader C. Et tredje alternativ er å la metaller absorbere hydrogen under dannelse av metallhydrider. Denne eksoterme og reversible prosessen frigir hydrogen igjen ved oppvarming. Men ennå har lagersystemer med denne teknologi for liten kapasitet, dessuten blir de for tunge.

Tre utfordringer

For å få introdusert brenselceller i markedet må tre hovedutfordringer overvinnes. Først og fremst er det tekniske forhold som virkningsgrad, størrelse/vekt, leveringstid og pris.

Det andre er infrastruktur (fyllestasjoner), og det siste er regelverk, standarder og testmetoder. I løpet av fem til ti år mener Japan at de har konkurransedyktige løsninger. Men Klokk sier at mye foregår bak lukkede dører slik at det ikke er lett å få total oversikt.

Japan Automobile Research Institute etablerer koder og standarder for kjøretøy drevet med brenselceller. Der inngår også standardisering av sikkerhetsarbeid og systemkomponenter samt testing av ytelse og drivstoffegenskaper.

Anlegg for boliger

Solvar N. Klokk viser også til at Japan er kommet langt innen design og drift av små, kompakte anlegg for naturgass og energikonvertering ved bruk av Proton Exchange Membrane Fuel Cell brenselceller.

De er beregnet på boliger og har en produksjonskapasitet på 1 kilowatt el. og 1,2 kilowatt termisk energi.

Tanken er at disse skal forsyne en gjennomsnittlig leilighet på 50m[Senket]2[/S] boareal med både strøm og varme. Virkningsgraden skal være 80-90%.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.