NETTARKIV

Hydro vurderer å selge BioMar

Ole K. Helgesen
1. nov. 2005 - 14:32

Hydro vurderer sine aksjer i BioMar Holding A/S. ABG Sundal Collier er engasjert til å vurdere et potensielt salg. Hydro eier 7.569.990 aksjer i BioMar. Det representerer 68,82 prosent av totalt utestående aksjer. BioMar er en av verdens tre ledende produsenter av fiskefôr. Selskapet utvikler, produserer, markedsfører og distribuerer fôr til fiskeoppdrett.

BioMar har produksjon i Myre i Vesterålen og på Karmøy, foruten i Danmark, Skottland, Frankrike, Hellas og Chile. Selskapet har om lag 500 ansatte og en årlig omsetning på rundt 2,6 milliarder danske kroner. Selskapet er notert på Børsen i København med en markedsverdi i dag på rundt 1,4 milliarder danske kroner. OKH

Les mer om: