Hydro størst i Europa

Avtalen om å kjøpe samtlige aksjer i VAW aluminium fra det tyske energiselskapet E.ON. ble inngått 6. januar. Navnet på det sammenslåtte selskapet blir Hydro Aluminium. Overtakelsen er det største internasjonale oppkjøp som Hydro har gjennomført, og det største noen gang av et norsk selskap. Hovedkontoret for virksomheten forblir i Norge.

Kjøpesummen i form av betaling for aksjer samt overtakelse av netto rentebærende gjeld er om lag 21 milliarder kroner ( 2.645 millioner), hvorav VAWs netto rentebærende gjeld per 1. januar 2002 er anslått til om lag 6 milliarder kroner ( 757 millioner). Hydro overtar også framtidige pensjonsforpliktelser i VAW som ikke er dekket av fond, beregnet til 3,6 milliarder kroner.

- Oppkjøpet øker Hydros lønnsomhet og innebærer en kraftig styrking av selskapets aluminiumvirksomhet, i tråd med vår strategi om å bli et av verdens ledende aluminiumselskaper, sier generaldirektør Eivind Reiten. Hydro vil raskt integrere de nye virksomhetene i kombinasjon med de forbedringsprosesser som allerede pågår for å bedre lønnsomheten i selskapets metallvirksomhet. - VAW har en meget kompetent organisasjon som vil styrke den plattformen vi har for innovasjon og videre vekst, sier Reiten.

Den samlede omsetning for lettmetallvirksomhetene i Hydro etter overtakelsen blir rundt 80 milliarder kroner, og selskapet får vel 30.000 ansatte. Effektiviseringstiltak i det nye selskapet vil redusere bemanningen med om lag 1100, hvorav vel 300 i Norge. Konserndirektør Jon-Harald Nilsen, som er ansvarlig for lettmetaller i Hydro, blir leder for de sammensluttede virksomhetene. Deler av virksomheten skal ha ledelse i Tyskland, Sveits og USA.