INDUSTRI

Hydro rammes hardt

Bilde: Aas, Erlend
Per Erlien Dalløkken
21. okt. 2008 - 07:33

«Fallende markeder og kostnadspress på innsatsfaktorer» er den megetsigende overskriften på tredje kvartalsrapporten som Hydro legger fram i dag.

Krisetider

– Den globale finanskrisa og usikkerheten i verdensmarkedene har påvirket resultatet vårt for tredje kvartal, og kommer til å fortsette å virke inn på resultatet de kommende kvartalene, sier konsernsjef Eivind Reiten i en pressemelding.

I rene tall betyr markedssvikten at Hydro i tredje kvartal i år omsatte for 968 millioner kroner. En kraftig nedgang fra 2.114 millioner kroner i samme periode i 2007 og 1.335 millioner kroner i andre kvartal i år.

Tror aluminiumsklyngen kan forvitre
Hydro kjøper svensk kraft
- Hjemfall-løsningen er industrifiendtlig


Vil utnytte situasjonen

Samtidig mener Reiten at krisetidene kan by på store muligheter for Hydro.

– Vår sterke finansielle posisjon og solide drift er enda mer verdifull i dagens vanskelige omstendigheter, og gjør det mulig for oss å kunne utnytte vekstmuligheter som måtte oppstå, sier han.

Det underliggende driftsresultatet i tredje kvartal var 1.490 millioner kroner, sammenlignet med 1.619 millioner kroner i andre kvartal og 2.686 millioner kroner i tredje kvartal 2007.

De forskjellige virksomhetene

  • Hydro har i tredje kvartal ikke kunne ta nytte av økte aluminiumspriser. De er spist opp av økte driftskostnader og færre kjøpere
  • Resultatet for bauxitt- og aluminavirksomheten økte grunnet en vellykket oppstart av den tredje utvidelsen av aluminaraffineriet Alunorte
  • Resultatet for kommersielle aktiviteter falt betydelig, noe som reflekterer svake markedsforhold og negative handels- og sikringsaktiviteter
  • Resultatene i Aluminium Produkter gikk ned sammenlignet med forrige kvartal grunnet lavere sesongbetont etterspørsel
  • Marginene har holdt seg på et stabilt nivå for Valsede Produkter og den europeiske delen av Extrusion, mens de fortsatt er på et svært lavt nivå for ekstruderingsvirksomheten i USA
  • Bildelsvirksomheten, Automotive, har tapt penger som følge av den kraftige nedgang i viktige europeiske markeder og i USA
  • Energi leverte gode resultater i tredje kvartal, hovedsakelig som følge av høyere spotpriser på kraft