ARKIVNYHETER

Hydro med global fagforeningsavtale

Anders J. Steensen
16. mars 2011 - 09:49

Formålet med avtalen, som ble signert i Hydros hovedkvarter i Oslo tirsdag, er å holde fram med åpen informasjonsutveksling mellom Hydro og fagforeningene om industrielle saker og spørsmål av betydning for partene, med sikte på å forbedre og videreutvikle en god arbeidspraksis i Hydros verdensomspennende virksomhet skriver hydro.com.

Grunnprinsipper i avtalen er blant annet støtte til grunnleggende menneskerettigheter i samfunnet og på arbeidsplassen. Partene skal fremme sikkerhet, helse og trivsel på arbeidsplassen.

Hydro har allerede et omfattende program for samfunnsansvar som har gitt opphav til en rekke retningslinjer med basis i selskapets globale sett med verdier. Ved å følge prinsippene som er etablert i disse retningslinjene, søker Hydro kontinuerlig å forbedre og utvikle en god arbeidspraksis.Viktig avtale

Den nye avtalen, som vil komme i tillegg til de etablerte programmene, har vært viktig for fagforeningene.

– Vi er svært glade for at vi gjennom denne avtalen kan utvide den langvarige relasjonen mellom ledelsen og fagforeninger til også å omfatte andre deler av vår globale virksomhet, sier Billy Fredagsvik, som representerer de ansatte i Hydros styre.

– Denne avtalen gir et viktig grunnlag for global sosial dialog, noe som er svært viktig for fortsatt vekst og utvikling i et verdensomspennende selskap som Hydro, sier Sten Roar Martinsen, som også representerer de ansatte i Hydros styre.

Konserndirektør Wenche Agerup, ansvarlig for konsernstaber i Hydro, hilser også avtalen velkommen: – Hydro har gjennom sin 105 år lange historie god erfaring med å holde en åpen dialog med våre ansatte, og den globale rammeavtalen vil styrke utviklingen av relasjonen med fagforeningene på verdensbasis.Omfatter alle Hydros virksomheter

Fagforeningene som har undertegnet avtalen, er Fellesforbundet og Industri Energi fra Norge, samt IMF (International Metalworkers’ Union) og ICEM (International Federation of Chemical, Energy, Mine and General Workers’ Union).

Avtalen tar hensyn til ILO-erklæringen om grunnleggende prinsipper og rettigheter på arbeidsplassen, visse konvensjoner og anbefalinger fra ILO, FNs Global Compact, FNs menneskerettighetserklæring og OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper, i tillegg til Hydros egne retningslinjer med bakgrunn i selskapets initiativ når det gjelder samfunnsansvar.

Avtalen dekker alle virksomheter der Hydro har direkte kontroll. Iverksettingen skal være i samsvar med nasjonal lov og praksis i det vertslandet Hydro er lokalisert i. I tilfeller hvor Hydro ikke har generell kontroll, vil selskapet gjøre sitt beste for å sikre samsvar med de standardene som er angitt i avtalen. Partene er enige om at det er visse elementer knyttet til virksomhet i USA som ikke er ferdigstilt, og det vil opprettes en arbeidsgruppe som skal se nærmere på dette.

Avtalen har en varighet på to år og kan utvides etter denne perioden.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.