PRODUKSJON

Hydro kjøper britisk

Overtakelsen er avhengig av britiske myndigheters godkjennelse, skriver Hydro i en pressemelding. Deeside Aluminium produserer pressbolt basert på aluminiumskrap som råstoff.

Overtakelsen er et ledd i Hydro Aluminium Metalls vekststrategi. Bedriften vil inngå i Hydro Aluminiums nett av støperier og omsmelteanlegg som tilbyr konvertering av skrap for divisjonens metallkunder.

I flere land

Hydro har dermed skaffet seg slike spesialanlegg for skrap i Tyskland, Frankrike, Luxembourg og Storbritannia med en samlet kapasitet på ca. 220.000 tonn pressbolt i året. Hydro er også i ferd med å bygge et tilsvarende anlegg i Kentucky, USA. Ved utgangen av inneværende år vil Hydro ha en kapasitet på ca. 175.000 tonn støperiprodukter av aluminium i USA, basert på konvertering av skrap. Hydro driver også omfattende resirkulering av aluminium i Holmestrand her i Norge.

Anlegget i Deeside har i dag en kapasitet på ca. 38.000 tonn i året. Etter overtakelsen vil Hydro starte et omfattende investeringsprogram som vil forbedre produktiviteten og øke produksjon til ca. 43.000 tonn. Investeringene vil også legge til rette for en senere, gradvis utvidelse av anlegget til en produksjonskapasitet på ca. 60.000 per år.

Markedsleder

Hydro Aluminium Metall er markedsleder i Europa når det gjelder pressbolt. I 1999 leverte Hydro ca. 780.000 pressbolt til sine kunder innen pressverkindustrien i Europa. Hydro venter en jevn vekst i totalmarkedet for pressbolt, og legger også opp til å øke sin markedsandel. Anlegg som produserer pressbolt fra skrap ventes å øke sin relative andel av markedet i årene framover.

Hydro har mer enn 20 datterselskaper i Storbritannia, med tilsammen ca. 1500 ansatte.

Les mer om: