SAMFUNNPOLITIKK

– Hydro har ikke spurt

Bilde: Nærings- og handelsdepartemetnet
Stein Jarle Olsen
5. feb. 2009 - 09:04

Nærings- og handelsminister Sylvia Brustad har sagt ja til å gå inn med 800 millioner i en emisjon i SAS.

– Hva med oss?

Det reagerte NITOs konserngruppeleder i Hydro, Terje Friestad, på.

– Staten har en eierandel på 14 prosent i SAS og 40 prosent i Hydro. Når nå næringsministeren vil gi 800 mill til SAS med begrunnelsen at de skal redde arbeidsplasser, er spørsmålet: Hva da med oss?, undret han i går.

Les også: Raser mot SAS-hjelpen

Ikke foreslått

TU.no har ikke fått tak i Sylvia Brustad, men statssekretær Øyvind Slåke i Nærings- og handelsdepartementet sier dette:

– Det er Hydro som må ta stilling til om de finner det lønnsomt å investere i ny fabrikk på Karmøy. Vi deler også de ansattes ønske om en slik etablering. Når det gjelder SAS, har ikke regjeringen gitt noen gave til selskapet. Regjeringen har imidlertid som eier, stilt seg positiv til anmodningen fra styret om å delta i en emisjon på markedsvilkår og på linje med andre eiere. Det foreligger i dag ikke et forslag om en slik emisjon fra styret i Hydro.