ARBEIDSLIV

Hydro-direktører med nye stoler

Jon Harald Nilsen (49) skal fra 15. februar overta stillingen til Eivind Reiten som konserndirektør i Norsk Hydros Lettmetallområdet. Nilsen vil inngå i Hydros konsernledelse. Eivind Reiten tiltrer som generaldirektør i Norsk Hydro 1. mai.

Lettmetallområdet i Hydro omfatter divisjonene Aluminium Metall, Aluminium Extrusion, Automotive Structures, Valsede Produkter og Magnesium. Forretningsområdet har til sammen vel 15000 ansatte og driftsinntekter på mer enn 30 milliarder kroner 1999).

Gautesen (51) er utdannet sivilingeniør fra NTH i 1972. Han er nå ansvarlig for metallproduksjon og forsyning i divisjonen. Han har arbeidet i Hydro siden 1980, blant annet som verksdirektør for Norges største aluminiumverk på Karmøy.

Gautesen har tidligere hatt stillinger utenfor Hydro ved Lista Aluminium og ved Aluminium Bahrain.

Nilsen har i de to siste årene vært divisjonsdirektør for Aluminium Metall, der han har hatt en rekke sentrale oppgaver innen det kommersielle området og strategiutvikling. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen i 1975 og har vært ansatt i Hydro siden 1977.

Les mer om: