PRODUKSJON

Hydraulikk over Internett

Automatiseringsingenør Aksel Fossbakken har sammen med kollegene Tommy Skibelid og Håkon Strømme etablert Fluid Power Control AS (FPC) for beregning av hydrauliske og pneumatiske systemer. Fossbakken og hans to kolleger sitter spredt, en i Røyken utenfor Oslo og en i Lillesand ved Kristiansand mens han selv sitter i Stavanger. Samarbeidet skjer via internett i en såkalt virtuell bedrift.

– Dette fungerer utmerket. Telefon og e-post gir oss stor frihet til å betjene kunder over hele landet uavhengig av hvor vi sitter, sier daglig leder og foreløpig eneaksjonær Fossbakken.

Tiltagende bruk av undervannssystemer og avanserte boresystemer øker behovet for kompetanse innen hydraulikk.

– Vi har ikke til hensikt å konkurrere med de ledende utstyrsleverandørene, men vil i stedet fokusere på å sette sammen systemer av forskjellige komponenter og optimalisere driften av slike systemer.

Økende behov

Utviklingen medfører stadig mer avanserte systemer for styring og kontroll av utstyr om bord på oljeinstallasjoner. Mange snakker om en IT-revolusjon, men uten at de avanserte elektroniske og datatekniske boksene hadde noe å styre, hadde dette ikke vært mye verdt.

For mange områder utfører store hydrauliske systemer ordren fra operatør og datamaskin. Den nystartede bedriften er en typisk eksponent for spesialister innen et begrenset fagområde som griper de mulighetene som store hydrauliske systemer utgjør.

– Jeg anser at offshore vil være hovedmarked i mange år fremover. FPC skal utvikle beregningsverktøy for både enkle og komplekse hydrauliske og pneumatiske systemer. Dessuten skal vi yte tjenester for å hjelpe leverandører med konstruksjonen av slike systemer, forteller Fossbakken.

Det er to år siden han dannet FPC sammen med sine to kolleger.– Mange bedrifter har forbedringspotensial i økt kunnskap innen beregning av disse. Med en økende grad av automatisering er det også et behov for konsulenttjenester innen denne sektoren, mener Fossbakken.

Programvaresalg

Som et nyttig hjelpemiddel har FPC utviklet et programvareverktøy for å beregne komponenter og kapasiteter i hydrauliske og pneumatiske systemer.

Programsystemet som har navnet HpCalc( er tilgjengelig over internett (www.fluid-power-control.no/) fra og med oktober. Betaversjoner vil fortløpende bli lagt ut på FPCs hjemmeside fra august av.

– Vi vil ta sikte på å yte de fleste av våre tjenester over internett. Dette gjelder også salg av HpCalc(, hvor kunder får en prøveperiode med begrenset tilgang, og deretter kan kjøpe verktøyet fra oss. Vi regner med at systemet også kan lykkes internasjonalt.

FPC har allerede solgt HpCalc( til stavangerfirmaet Hitec Products AS, som har kjøpt en kombinert pakke av programvare og kurs. Hitec Products er et datterselskap av HitecVision AS som leverer elektro-hydrauliske kontrollsystemer for offshorevirksomheten.

FPC vil i fremtiden konsentrere virksomheten rundt å skreddersy programvareløsninger for sine kunder. Dette gjelder systemer for design av anlegg og simuleringsverktøy.

– Jeg regner med å videreutvikle dette konseptet når vi får etablert salg av vår programvare i fastere former fra oktober. Da kan vi få økonomi til å raffinere verktøyene ytterligere, sier Fossbakken.

Les mer om: