NETTARKIV

Hvordan unngå kraftkrise?

Ifølge en artikkel av Knut Strøm og Leif Haaland i Teknisk Ukeblad nr.14/01 er kraftforsyningen nå “på kanten av stupet”, med så små sikkerhetsmarginer at den er mindre pålitelig enn vi er vant til. Vi kan løse energiproblemet med å forberede større kraftimport, med å bygge flere gasskraftverk, med å satse på energiøkonomisering og alternativ energi, eller med en kombinasjon av disse tre alternativene. Undertegnede mener at vi også må ruste opp vannkraftsystemet for å få tilstrekkelig elektrisk effekt på kalde vinterdager. “Havari i kraftforsyningen” vil være konsekvensen av mangel på elektrisk effekt!

Å satse på energiøkonomisering og alternativ energi er nok det mest populære av de nevnte alternativene, når det ikke nevnes hva det vil innebære. Professor Jørgen Randers nevner det, med sitt forslag om litt høyere strømpris hvert år, som er nødvendig for å bremse ned forbruksøkningen og gjøre relativt dyr energi lønnsom. Da vil levekostnadene stige, særlig for folk som har bare elektrisk oppvarming. Norge er allerede et høykostland, og med vesentlig høyere strømpris vil enda flere norske varer prises ut av markedet.

Å bygge flere gasskraftverk er nok det enkleste av de andre alternativene. Dels fordi det ikke vil kreve nye sjøkabler og langsiktige avtaler om kraftimport, mest fordi det kan kombineres med moderat opprusting av vannkraftsystemet for det innenlandske effektbehovet. Landene som har kapasitet for krafteksport til Norge er varmekraftland, med til dels stor prisforskjell mellom dagkraft og nattkraft. Derfor bør vi importere bare nattkraft og helst eksportere kraft noen få timer om dagen. Da må vannkraftsystemet rustes opp for å dekke både innenlandske og utenlandske effektbehov. Konsekvensene av å velge bort gasskraftverk i Norge er altså temmelig omfattende opprusting av vannkraftsystemet, og temmelig ujevne vannføringer til og fra mange av vannkraftverkene.

Norge er ett av verdens mest energirike land, dels fordi energiressursene er store, men mest fordi de har høy kvalitet. Det siste gjelder både for vannkraften i fjellheimen og for naturgassen i kontinentalsokkelen. En kraftkrise her er så å si naturstridig, en konsekvens av politisk beslutningsvegring eller handlingslammelse. Det er kjekt å ha politikere som er “verdensmestere” i natur- og miljøvern. Det er ikke kjekt å ha politikere som gjør et så energirikt land helt avhengig av kraftimport!

Jo Heringstad

Les mer om: