NYHETER

Hvilken vei vipper vektskålen?

Integra ser på effektiviseringsøkning i forhold til produksjonskostnader.

Vil vekten av konkurransefortrinnene i Norge veie tyngre enn konkurranseulempene?
Vil vekten av konkurransefortrinnene i Norge veie tyngre enn konkurranseulempene? Bilde: Istockphoto
24. aug. 2013 - 15:12

Oljet produksjonsvekst

Dersom timeprisen for en ansatt i industrien i Norge er på 300 kroner, ligger den på 234 kroner (28 prosent høyere i Norge) i Sverige. I Danmark ligger den da på 215 kroner (39 prosent høyere i Norge), i Tyskland på 195 kroner (53 prosent høyere i Norge) og i Storbritannia vil den være 117 kroner (156 prosent høyere i Norge).

Produksjonsindeksen fra SSB viser oljedrevet oppgang i industrien. I 2012 gikk norsk industriproduksjon samlet opp 2,7 prosent, men forskjellene mellom industri knyttet til olje- og gassbasert virksomhet og tradisjonell norsk eksportindustri har økt kraftig. Siden 2005 er eksempelvis produksjon av ikke-jernholdige materialer gått ned rundt 13 prosent og papir- og papirvareindustri har sunket med rundt 42 prosent

Tekst: Erik Pilgaard, Daglig leder i Integra

I følge SSB og NHO ligger gjennomsnittlig lønnskostnad per time i industrien 69 prosent over den hos våre handelspartnere. Når det kommer til lønnsnivåene i våre nærmarkeder gir dette store utslag.

Todelte utfordringer

Leverandørindustrien, som driver innenfor automatisering og systemintegrasjon, har en todelt utfordring overfor sine kunder. Den ene er å være flinke nok i salgsarbeidet slik at de kan selge seg inn som en slags løsningspartner. Denne bør på et tidlig stadium være rådgiver og diskusjonspartner for å finne optimale løsninger for kundene. Dernest kommer gjennomføring av prosessen fram til installasjonen, samt service og vedlikehold.

Les også: Lilleborg øker produktiviteten med nytt styringssystem

Den andre utfordringen er at industribedriftene i større grad må forstå verdien av å benytte den spisskompetansen som systemintegratorene har innen egenutviklede teknologier og kundetilpassede løsninger for automatisering av produksjon, materialhåndtering, lager og logistikk.

Mange forbedringsområder

Sterk konkurranse og høykost krever at bedriftene må etablere og vedlikeholde en strategi for kontinuerlig forbedringsarbeid; leanifisering – prosesser med reduksjon av sløsing i alle ledd.

FoU er viktig for å utvikle høyverdige produkter, smartere produksjonsteknikk, mer fleksible automatiserte produksjonsmetoder samt komplekse innovasjonsprosesser der produkt- og prosessutvikling går hånd i hånd.

Les også: Freia forbedrerer sjokoladeproduksjonen med ny styring

Synergieffekter

Et antall produksjonsbedrifter har sluttet seg til mangeårige FoU-programmer (som SFI Norman) for at bedriftene skal få mer kunnskap og oppnå synergier ved å utveksle erfaringer med bedrifter i andre markedssegmenter og nettverk. Forskningsbasert kompetanse er stadig viktigere for innovasjonsprosessene.

Skålvekten er et godt bilde på om vi lykkes eller ikke. Vekten av konkurranseulemper i forhold til konkurransefortrinnene. De beste vil som regel alltid lykkes, men vi må lære av hverandre – og forbedre oss kontinuerlig.

Les også: Rått kjøttpakkesenter sprer ferskvare på en helt ny måte

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.