Hvalrav

er som bekjendt et dyrisk produkt, der anvendes til finere sæber og lys, foruden i apothekerne til coldcrem. Man udvinder det særlig af en hvalart, som lever i havet ved æquator. Fra Japan og Amerika sendes dette kostbare produkt på markedet i store blokke på 60 pund til en pris af ca. 70 mark. I den senere tid har man om end i mindre mængde også fået hvalrav her fra landet, og da jagten på de hvalarter, der findes hos os, begynder at tage større omfang, kan udvindingen af hvalrav måske også for vort lands vedkommende komme til at få betydning. I hvalen forekommer hvalrav som en lys oljeagtig vædske, der hovedsagelig findes i hovedet. Udvindingen af dette stof er ikke forbundet med større vanskeligheder, da hvalravet i rå tilstand ved forarbeidelsen på tran udskilles i fast form ved henstand. Hvalrav fåes efter rensning som en hvid krystallinsk masse.

H-h.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå