KLIMA

- Hva var det vi sa?

HELSEFARLIG: Kypros sliter med helsefarlige nivåer av svevestøv og bakkenært ozon. Nå får de norsk hjelp.
HELSEFARLIG: Kypros sliter med helsefarlige nivåer av svevestøv og bakkenært ozon. Nå får de norsk hjelp. Bilde: colourbox.com
Dag Yngve Dahle
21. jan. 2008 - 13:48

Oslos Erling Lae og Bærums Odd Reinsfelt vil etablere en miljøsone i Oslo og Bærum - en sone der partikkelutslippene tilfredsstiller EU-kravene.

Advarte

Grunnen er den store mengden svevestøv fra eldre dieselbiler, noe som ettermontering av partikkelfiltre kan bøte på.

Les:

Maria Hoff, rådgiver for energi- og miljøfraksjonen i Fremskrittspartiets stortingsgruppe, stusser over at Høyre-duoen kommer med dette nå.

- Da regjeringen i 2007 innførte nytt skattesystem, som gjorde dieselbiler rimeligere, prøvde FrP å påpeke de uheldige konsekvensene dette ville ha i tettbygde strøk. Da talte vi for døve ører, sier Hoff.

Hybridisering

Hun viser til at partiet i fjor ba daværende miljøvernminister Helen Bjørnøy svare på om regjeringen vil stimulere, for eksempel gjennom tilskudd, til at folk får ettermontert partikkelfiltre.

Bjørnøy sa i sitt svar ingenting om en slik økonomisk stimulans fra regjeringens side.

- Vi må slutte å se på bilen som den store synderen, men heller se på utvikling av teknologien. En hybridisering av bilparken vil for eksempel bety enorme redukjsoner i partikkelutslipp og svevestøv i byer og tettbygde strøk, sier Hoff.