Byggene i Bjørvika

Hva synes du om nye Bjørvika?

Se hvordan nye Oslo tar form fra droneperspektiv.

360-BILDE: Pek og dra i bildet for å se hvordan Bjørvika-området ser ut fra lufta. (Foto: Pointgeo)

Se hvordan nye Oslo tar form fra droneperspektiv.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Siden 2001 har havneområdet i Bjørvika i Oslo gjennomgått en enorm forandring. Forvandlingen fra å være et rent industrifelt til en havnepromenade med signalbygg som huser viktige kulturinstitusjoner pågår fremdeles, men nå nærmer det seg ferdigstillelse av den store byggeplassen.

Hva syns du om resultatet? Ta en titt i dronebildet som TU Bygg har fått tilgang til fra Pointgeo, et gründerselskap som blant annet tar dronebilder og laserskanninger for byggebransjen.

Dronebildet i toppen av saken nytes best i fullskjerm. Dra i bildet for å panorere, rull for å zoome.

Kulturbyggene ferdige neste år

– Både Deichmanske hovedbibliotek, Munchmuseet og flere av boligprosjektene skal stå ferdig mot slutten av 2019, sier daglig leder i Bjørvika Utvikling, Geir Lynnebakken.

Deretter følger det en prosess fram til vår/sommer 2020 der disse to offentlige byggene overleveres til Oslo kommune og gjøres klare til bruk.

– Det er her innregulering, innredning og flytteprosessen skjer. Til Deichman er det mange  bøker som skal flyttes, og til Muchmuseet vil flyttingen av kunst være en stor prosess. Bruksmuligheten for publikum kommer derfor en gang vår/sommer 2020 i begge tilfeller.

Geir Lynnebakken er daglig leder i Bjørvika Utvikling og Bjørvika Infrastruktur. Foto:  Bjørvika Utvikling

De to bygningene som ligger rett på østsiden av Deichmanske bibliotek, var en del av samme arkitektkonkurranse som biblioteket, forteller Lynnebakken.

– Bygget som ligger nærmest Deichman, består av 300 studentboliger, og bygget lengst øst er et kontor-/næringsbygg. Næringsbygget er allerede tatt i bruk, først av TV2, som flyttet inn i 1. desember 2017. Nå ferdigstilles studenthyblene, sier Lynnebakken.

Passasjen mellom disse to kalles «Diagonale», diagonalen mellom byggene tar opp vinkelen på operabygget og er videreført til Barcodes åpning i fasaden.

Les også

De offentlige byggene først klare

Planen er å ferdigstille den nye bydelen Bjørvika som helhet rundt år 2030.

– 2030 er kun et estimat. Det er boligsalget som styrer det. Hvis det er et godt boligsalg, går det fort, og går det rolig, vil det ta lengre tid. Bjørvika strekker seg jo langs kysten og helt ned til mot Sjursøya i øst, og nedover der vil det i hovedsak bygges boliger. Det sentrale Bjørvika vil derimot være ferdig fortløpende og i løpet av de neste fem–seks årene, sier Lynnebakken.

Han forteller at de øst for Akerselva nå jobber med området rundt Operaen.

Landskapsarkitekttegning av den kommende operaallmenningen. Illustrasjon: SLA, Bjørvika Utvikling

– Det vil blant annet bygges en stor plass kaldt Operaallmenningen, med gangadkomst mellom Oslo S, Barcode, Deichman og Operaen. Dette er tenkt som en plass for større offentlige arrangementer og lignende. Det vil bygges sitteamfi mot sjøen og et vannspeil, som vannet kan tappes fra når det er behov for mer publikumsplass. Her vil det også være skøytebane om vinteren, sier Lynnebakken.

– Bjørvika skal være fotgjengernes bydel. Derfor planlegger vi hele syv slike offentlige områder. De største i tillegg til Operaallmenningen blir Akerselvaallmenningen der Akerselva renner ut, og Stasjonsallmenningen, som går fra Akrobaten bro og ut mot Munchmuseet. Denne blir en viktig kommunikasjonslinje mellom Bjørvika og bakenforliggende by og vil inneholde kaféer og restauranter, forteller han.

Les også

Boligblokker i øst

Lengst opp mot Dronning Eufemias gate nord for Munchmuseet ligger en tomt med et Nordic Choice hotel på nordsiden, og et boligbygg med rundt 50 boliger på sørsiden av tomta. Begge skal ifølge Lynnebakken stå ferdig sommeren 2019.

– Videre østover herfra ligger det tre tomter bortover langs Dronning Eufemias gate, der Oslo S Utvikling er utbygger. Der bygges det boliger i alle prosjektene, og et næringsbygg helt ytterst i øst, sier han.

Her er de store offentlige byggene:

Operaen

 • Oppstart forprosjekt: 2001
 • Ferdigstilt: 2007
 • Prosjektkostnad: 4,278 milliarder kroner
 • Aktører: Kultur- og kirkedepartementet, Statsbygg og Snøhetta

Munchmuseet

 • Byggestart: oktober 2015
 • Ferdigstillelse: desember 2019
 • Prosjektkostnad: 2,7 milliarder
 • Aktører: Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (byggherre), ÅF Advansia (prosjektledelse), Herreros arquitectos med LPO arkitekter (arkitektur) 

Deichmanske hovedbibliotek

 • Byggeperiode: 2014–2019
 • Offisiell åpning: 2020
 • Aktører: Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (byggherre), ÅF Advansia (prosjektledelse), Skanska (entreprenør), Lund Hagem arkitekter, Atelier Oslo og Scenario (arkitektur)

Det vil ifølge utvikleren også bygges boliger på Bispevika Nord og Sør, områdene på vei ut mot Sørenga. Bispevika Nord er under oppføring og innflyttingen har begynt, mens Bispevika Sør er foreløpig kun et riggareal og ferdigstilles etter planen i 2024. Boligområdet Grønlia øst for Sørenga er den siste firedelen av hele bjørvikaprosjektet, som vi bygger til slutt.

Venter flere familier

Bjørvika barne- og ungdomsskole nordøst for Sørenga er planlagt ferdig til skolestart 2023.

– Vi har allerede en god barnehagedekning med tre barnehager i drift, og en fjerde vil åpne neste vår. Skolen vil derfor bli viktig for dem som ønsker å etablere seg i Bjørvika. Det bor ca. 100 barn i Bjørvika i dag, sier Lynnebakken.

– 1500 av totalt 5000 boliger er ferdigstilte i dag. Om ett år vil 750 flere være klare, og om lag 700 er under planlegging på Bispevika Sør, avslutter han.

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå