Hva er det som lekker?

Er det vann fra en kran, er det kondens eller er det rett og slett regnvann?

Det er små mengder isotoper i vann. I regnvann er forholdet mellom isotopene konstant. Men kranvann og kondensvann skiller seg fra regnvann - og er innbyrdes ulike.

Metoden er utviklet ved KTH av Kjartan Gudmundsson - som en del av hans doktorgradsavhandling,skriver svenske Ny Teknik.

Han sier resultatene er meget pålitelige. Forskjellen mellom to vannkilder er hundre eller tusen ganger større enn feilmarginen hos analysemetoden.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå