Hundre år med bil

Messen vil ganske sikkert bli preget av så vel nostalgi som epokegjørende nyvinninger.

Størst spenning knytter seg kanskje til hvilken bilprodusent som skaper den beste stand – som ramme for en bilmesse som millioner av mennesker har besøkt siden starten i mars 1905.

Flere messer: Se messekalenderen!