NYHETER_BYGG

Hundre anlegg må oppgraderes

Kommunene ønsket en tydeligere forskrift for kommunale avløpsanlegg slik at det ble lettere å etterleve kravene i EUs avløpsdirektiv.

Det får de oppfylt når Statens forurensningstilsyn (SFT) legger siste hånd på sin nye avløpsforskrift som skal tre i kraft 1. januar 2005.

- Direktivet gjelder allerede i Norge. Forskriften gjør det enklere å forholde seg til kravene i praksis, sier seksjonssjef Vibeke Riis i SFT.

Resipientorientert

Rensegraden er avhengig av hvor følsom resipienten er. Direktivet setter rensekrav til - og tidsfrister for - avløpsvann for tettbebyggelse over 2000 PE ved utslipp til ferskvannsforekomster og elvemunninger. Ved utslipp til kystfarvann gjelder kravene for over 10.000 PE.

Siden direktivet er resipientorientert, er det mulig å få unntak fra sekundærrensekravet i mindre følsomme områder. I praksis betyr dette at anleggene på Vestlandet fra Lindesnes og nordover kun må oppgraderes til primærrensing.

Anleggene fra svenskegrensen til Lindesnes får ingen endrede rensekrav. I alle fall ikke før anleggene likevel skal renoveres. De har et krav på 90 prosent fosforfjerning. Gjennom flere år har kommunene bygget gode kjemiske renseanlegg på denne strekningen.

- Alle anleggene på denne strekningen ser ut til å holde mål i dag. Men det er ikke sikkert at skillet mellom de ulike områdene vil gå ved Lindesnes i all fremtid. Det er avhengig av resipientens tilstand, sier Ris.

Valgfri teknologi

Videre nordover må kommunene komme i gang med å undersøke om primærrensingen er god nok. Det er ikke gitt noen pålegg om hvilke typer renseteknologi som skal benyttes. Det er resultatene som teller.

50 prosent suspendert stoff må fjernes, og BOF - biokjemisk oksygenforbruk må reduseres med 20 prosent. I praksis kan det bety at bedre siler i primærrensetrinnet kan være tilstrekkelig for anlegg som ikke tilfredsstiller kravene i dag. Andre muligheter er å se på bedre sedimentering, flotasjonssystem og slambehandling.

Vibeke Riis presiserer at innen 31. desember 2006 skal rensekravet være innfridd. Første trinn for kommunene er å sjekke størrelsen på tettbebyggelsen. Det er avgjørende for rensekravene. Neste trinn er å sjekke kvaliteten på utslippene og resipientens tilstand. På bakgrunn av dette finner de ut om dagens praksis er god nok. Hvis ikke, må de se på hvilke tiltak som best og rimeligst gir tilfredsstillende resultat.

- Nå har allerede SFT slått fast at områdene nord for Lindesnes kategoriseres som mindre følsomme. Tilsynet har også laget er veileder kommunene kan benytte. Hele prosessen bør skje i samarbeid med fylkesmannen. Etter hans godkjennelse kan arbeidet settes i gang. Og SFT antar at rundt hundre anlegg må oppgradere sitt primærrenseanlegg for å greie kravene, sier Riis.

Det er satt av 1,5 millioner kroner som skal benyttes til å optimalisere de enkelte renseløsningene. Noen kommuner er allerede i gang med denne prosessen.

SFTs rolle er å utarbeide regelverket, men de er også sterkt involvert i miljøteknologibiten. Dessuten bruker de tallene kommunen rapporterer inn om avløpsstatus til nasjonal og internasjonal statistikk.

Kart

Statistisk sentralbyrå har laget kart som viser utstrekningen på tettbebyggelsene. Disse kan kommunene bestille og få gratis. De er et godt hjelpemiddel for kommunene når de skal avgjøre hvilke krav i avløpsforskriften som gjelder for dem.

SFT anbefaler at kommunene vurderer hvordan situasjonen vil være 20 år frem i tid når de investerer i renseanlegg og velger teknologi.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.