Hun vil gi deg åpne standarder

ROS 1: Per Morten Hoff i bransjeorganisasjonen IKT Norge er positiv til at Heidi Grande Røys og den rød-grønne regjeringen nå jobber både for åpne standarder og at de har bevilget mer penger til bredbåndsutbygging. (Bilde: Trond Heggelund)
ROS 2: Paul Chaffey i bransjeorganiassjonen Abelia har tidligere vært kritisk til hva myndighetene har foretatt seg på IT-området. Nå er den tidligere SV-politikeren full av lovord for hva den rød-grønne regjeringen har fått til når det gjelder åpne standarder. (Bilde: Trond Heggelund)
ROS 3: IT-eksperten Gisle Hannemyr fra Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo er fornøyd med at regjeringen for alvor har innsett at det må åpne standarder til dersom alle skal ha lik tilgang til informasjon i Norge. han påpeker at man ikke trenger å bruke programvare fra Microsoft og Adobe for å oppnå dette. Det er mye gratis programvare som gjør det samme, sier han. (Bilde: Trond Heggelund)
  • datatele

- Dette er første skritt mot en offentlig sektor uten leverandørbindinger, sier Heidi Grande Røys.

Fredag ettermiddag hadde IT-ministerteren trommet sammen til en pressekonferanse i forbindelse med at forslagene til nye obligatoriske IT-standarder for dokumentformat i offentlige virksomheter ble sendt ut på høring.

IT-kjendiser

Med på pressekonferansen var bransjekjendisene Per Morten Hoff fra IKT-Norge, Paul Chaffey fra Abelia og Gisle Hannemyr fra Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo.

Både bransjeorganisasjonene og Hannemy var tilfreds med at Stoltenberg-regjeringen gjør det Bondevik-regjeringen bare snakket om, men aldri fikk til.

Dette er foreslått

Blant forslagene som er blitt sendt ut på høring er:

  • Retningslinjer og krav til bruk av åpne dokumentformater for publisering på Internett
  • Retningslinjer og krav til bruk av tegnsett som håndterer ulike språk

Klar over sommeren

Forslagene er utarbeidet av Standardiseringsrådet for IT i offentlig sektor og inngår i førsteutkastet til en referansekatalog for IT-standarder som bør gjøres anbefalte eller obligatoriske for hele eller deler av offentlig sektor.

Høringsfristen er satt til 20. august, men allerede 19. juni skal det være en offentklig høringsmøte der aktørene skal få si sitt.

Milepæl

- Det at jeg nå kan presentere førsteutkastet til referansekatalogen er en milepæl i arbeidet for en mer åpen, inkluderende og demokratisk offentlig sektor. Det er et viktig skritt på veien mot en offentlig sektor som kan kommunisere med og tilby tjenester til innbyggerne og virksomheter uavhengig av hva slags programvare man måtte velge, sier Grande Røys.

Bra for Adobe

Standardiseringsrådet foreslår blant annet PDF og ODF som obligatoriske dokumentsstandarder i offentlige virksomheter.

Blir forslaget vedtatt av regjeringa hindrer det ikke offentlige etater og virksomheter i å anvende andre formater i sin kommunikasjon med brukerne.

Informasjon kan også publiseres på andre formater i tillegg, for eksempel DOC-formatet til Microsoft, så lenge de også er publisert på en av de obligatoriske formatene ODF eller PDF.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå